Četvrtak, 6 svibnja

Duhovi (B) – komentar evanđelja

Jean II. Restout, DuhoviJean II. Restout, Duhovi

DUH ISTINE UPUĆIVAT ĆE VAS U SVU ISTINU


Iv 15,26-27; 16,12-15

„U ono vrijeme, reče Isus učenicima svojim: A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.“


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Za slavlje Duhova liturgija nam predlaže Ivanov ulomak u kojem Isus govori o djelovanju Duha i njegovoj stvarnosti. Piše evanđelista: „A kada dođe Branitelj“ ili Tješitelj, što bi bila još bolja riječ. Riječ Tješitelj u grčkom jeziku znači: „odstranjivanje u korijenu uzroka patnje“.

Na drugim će se mjestima ovaj izraz primjenjivati na Isusa kao onoga koji je „odvjetnik, branitelj“. Prema tome, djelovanje Duha jest tješiti, braniti zajednicu od bilo kakvog napada te u korijenu odstraniti sve ono što uzrokuje patnju. Kada dođe taj Tješitelj ili Branitelj, ta snaga ili Božja energija „od Oca“ – ili kako to Ivan naziva „Duh Istine koji od Oca izlazi“ – ta snaga ljubavi koja dolazi od Oca – ona će čovjeka dovesti do istine i omogućit će mu da shvati dvije stvari: 1. tko je Bog ili istinu o Bogu – Bog je ljubav; 2. istinu o čovjeku – čovjek je pozvan biti sinom Božjim te će po Duhu svjedočiti za Isusa.

Ta snaga i energija Božje ljubavi koju će Isus svojim učenicima očitovati na križu – jednom kada se prihvati – pojedinca će potpuno preobraziti u sina Božjega.

„I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.“  Od kojeg to početka s njime? Od samog početka svog djelovanja Isus je stajao uz potlačene a nikada uz tlačitelje; uvijek je bio na strani žrtve a nikada na strani mučitelja. Stoga je jasan Isusov poziv upućen njegovoj zajednici a to je da uvijek bude na strani posljednjih i odbačenih pri čemu će se očitovati snaga Duha.

Isus upozorava: „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.“ Samo onaj tko je spreman usmjeriti vlastiti život prema dobru drugih biti će u skladu s Božjom ljubavlju koja će se sve više širiti i rasti.  „No kada dođe on – Duh Istine – „ – Duh je taj koji čovjeka vodi prema istini – „upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.“

Djelovanje Duha se očituje kroz neprestanu ponudu Isusove poruke a Duh čini da čovjek razumije „ono što dolazi“. Duh tjera čovjeka prema budućnosti. Duh ne ponavlja stvari iz prošlosti kao što je to opasnost kod čovjeka da plače nad minulim stvarima i vremenima. Naprotiv, Duh čovjeka usmjerava prema budućem, prema novom.

Kada se plače nad prošlošću, Duh ne može djelovati jer prema Pismima, uloga Duha Božjeg je „činiti sve novo“. Dakle, otvorenost prema novom omogućuje Duhu da djeluje. Što to znači?

Nastojanje kršćanske zajednice mora biti otvoreno prema novim potrebama čovjeka a upravo ta otvorenost će dovesti do otkrivanja novih odgovora i konkretnih djelovanja uz pomoć Duha. U tim novim odgovorima na čovjekove potrebe očituje se Duh Istine.

To je životni dinamizam jednog kršćanina: biti uvijek otvoren prema novome, biti spreman odgovoriti na novi način. Nemoguće je dati stare odgovore i stara rješenja na potrebe čovjeka današnjice. Potrebno je formulirati, izmisliti, stvoriti nove odgovore za čovjeka današnjice. Uz pomoć Duha Svetoga to je moguće ostvariti.