»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Duhovi (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna:

Gospodine, smiluj se:

Otpjevni psalam:

Duhovska posljednica (nakon 2. čitanja):

Poklik prije Evanđelja:

Sveopća molitva:

Prinosna:

Pričesna:

Otpust:

Završna:

 

 

Sve note zajedno: