Duhovna bespuća


Suvremena duhovna scena
slična je bespućima s mnoštvom
oznaka i smjerokaza.
Mnogo je ponuda i ponuđivača
koji danas ljudima nude
svoje ‘duhovne’ usluge,
to jest usmjeravaju ih
u nekom svom smjeru.
Gotovo da zaskaču ljude
na svakom uglu i trgu
nudeći nešto svoga,
pod izlikom dobre ponude
za ljudsko dobro.

No tko ozbiljno zastane
pred tim ponudama
postaje mu jasno da su to
samo ponude lutanja
po zemaljskim bespućima.
Samo je jedna ponuda
ona istinska božanska
kojoj autor nije čovjek,
već Bog koji je sišao s neba.
I ne nudi nam jeftini hod
ljudskim bespućima,
već uzvišenim putovima
koji sa zemlje vode k nebu,
a kojima je sam hodio.

Zato je pravi i nepogrešivi
putokaz njegov sveti križ
kao božanska ponuda
u šumi ljudskih obmana.
Tko njega slijedi,
neće se izgubiti,
nego će vječno
spasenje zadobiti.