Erozija duše


Erozija znači izjedanje ili izgrizanja,
a koristi se najčešće u geologiji,
zemljopisu, tehnici i medicini.
Kao pojava može biti u prirodi,
na predmetima ili bićima.
Uslijed vremenskih uvjeta,
to jest djelovanja vjetra i vode,
leda i drugih čimbenika, u prirodi
može doći do različitih erozija
koje mijenjaju izgled zemlje.
Uz ove spomenute, erozija se odnosi
i na duhovno području kada
izvanjske nevolje i nedaće,
a najčešće loš i neuredan život,
nagrizaju i iscrpljuju ljudsku dušu,
dovodeći je do ruba postojanja.

Zato je sam Božji Sin sišao s neba
da svojim Tijelom bude jamac
svakom čovjeku da se može
othrvati svim izazovima i
obnoviti svoje biće od svih
štetnih erozivnih utjecaja zla.
Uz njegovu milosnu pomoć
i Presveto Tijelo utkano u naš život
zaštićeni smo od erozije koja nam
ugrožava cjelovitost vječnosti.