Euharistijski post

Euharistija znači zahvaljivanje. Mi u svakodnevnom govoru najčešće koristimo naziv sveta Misa, a on dolazi iz latinskog jezika, od završnih riječi misnog slavlja. Svećenik bi tako na kraju govorio: Ite, Missa est, što bi značilo: Idite, Misa je gotova, odnosno: Idite i ovo što ste čuli i doživjeli svjedočite u svom životu. Sveta Misa je najizvrsniji način slavljenja Boga i vrhunac sveg vjerničkog života. Ona je spomen na Kristovo vazmeno otajstvo, ona je gozba nad gozbama i ona je samo uprisutnjenje Kristove žrtve. Zato je važno pripremiti se za svetu Misu, kako ne bismo bili pasivni slušači, nego aktivni sudionici.

Crkveni propisi određuju da iz poštovanja prema svetoj misnoj žrtvi treba obdržavati euharistijski post. On je nekada bio puno stroži, a danas su se vjernici dužni uzdržati od hrane i pića sat vremena prije pričestiZakonik kanonskoga prava određuje ovako:

„Tko želi primiti presvetu euharistiju neka se barem sat vremena prije svete pričesti uzdrži od bilo kakvog jela i pića, izuzevši samo vodu i lijek“ (kan. 919, p. 1).

Uz euharistijski post, važno je preispitati svoju savjest i otići na sakrament ispovijedi ako smo u stanju teškoga grijeha. To je posebno važno s obzirom na primanje svete pričesti. Preporučuje se i na druge načine pripraviti se za slavlje svete Mise, npr. tako što ćemo prije nje pročitati misna čitanja i tumačenja, izmoliti neke molitve, razmatrati nad odlomkom Svetoga pisma itd. Svaki vid naše pripreme osnažit će nas u duhovnosti i pobožnosti.