Skip to content

Festu sv. Vlaha 2016. predvodi Papin izvanredni odaslanik

Papa Franjo


Pismo o upućivanju posebnoga
papinskoga izaslanika u Dubrovnik


Tiskovni ured Svete Stolice priopćio je 19. prosinca 2015. da je Sveti Otac imenovao kardinala Vinka Puljića da u njegovo ime predvodi Festu svetoga Vlaha[1] 2016. u prigodi 1700. obljetnice mučeništva sv. Vlaha i 600. obljetnice dubrovačkoga zakona protiv trgovine robljem. Papino pismo kojim postavlja svojega izvanrednoga odaslanika[2] nosi nadnevak 30. prosinca 2015., a objavljeno je na mreži 23. siječnja 2016. i u vatikanskom dnevniku L’Osservatore Romano od 24. siječnja 2016. (godište 156, br. 47153, str. 8). Napisano je na latinskom i počinje riječima „Insignis quidem“. Niže je njegov cjeloviti prijevod na hrvatski jezik.


Treći Papin izaslanik na Festi,
ali prvi s ispravom o imenovanju


Rimski prvosvećenici šalju izaslanike u hrvatske krajeve od VII. stoljeća, od kad je papa Ivan IV. (640.–642.) uputio opata Martina da otkupi robove i kosti mučenika u Dalmaciji, preko opata Gebizona koga je papa Grgur VII. poslao da okruni kralja Dmitra Zvonimira u Solinu 8. listopada 1075. itd.

Sveta Stolica i Dubrovačka Republika imali su diplomatske odnose u obliku poklisara Dubrovačke Republike u Rimu i kardinala-pokrovitelja.

Od 1992. Hrvatska i Sveta Stolica imaju diplomatske odnose na razini apostolskoga nuncija, koji je ujedno i dekan diplomatskoga zbora u Zagrebu, i veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici. Osim tih redovitih oblika zastupanja, pape upućuju posebne izaslanike za velika slavlja (Solin 1976., Nin 1979., Marija Bistrica 1984., Đakovo 1985., Hvar 1997., Šibenik 1998., Zadar 2005., Krk 2009., Kotor 2009., Ludbreg 2011., Sinj 2015.)

Papini izaslanici na Festi svetoga Vlaha bili su godine 1972. kardinal Franjo Šeper i godine 1993. godine kardinal Roger Etchegaray, ali ovo je prvi put da je objavljeno službena isprava o imenovanju Papina izvanrednoga odaslanika.


Prijevod Papina pismo Insignis quidem
od 30. prosinca 2015.


Časnomu bratu Našemu

Vinku, svete Rimske Crkve kardinalu Puljiću,

vrhbosanskomu nadbiskupu metropolitu.

Ona doista vrla ljubav, koju Dubrovačka Crkva postojano iskazuje prema svetomu Vlahu mučeniku, jamačno ne dopušta propustiti ijedno veće slavlje ili javni spomen onoga čijem se mučeništvu navršava već sedamnaest stoljeća. Dapače, tomu se dodaje i spomen na šeststotu obljetnice onoga dubrovačkoga zakona kojim se zabranila trgovina robljem, jer su neki smatrali da se ljude može prodavati kao jeftinu trgovačku robu.

Stoga je posve pravično i prikladno da se taj događaj primjereno obilježi i zasluženo istakne. Ova proslava, naime, pruža prigodu ne samo spominjanja toga nebeskoga zaštitnika i promišljanja toga zakona, nego i potvrde valjanih odluka, čime se današnji ljudi navode na izvrsnija djela, a dostojanstvo se osobā odgovornije poštuje.

Naklonošću samoga milosrdnoga Gospodina, dakle, ovaj će se dvostruki spomen opet obnoviti trećega dana skoroga mjeseca veljače, u nazočnosti mnogobrojnoga skupa građana, kada će se prisjetiti nekadašnjih svjedočanstava pobožnosti i ljudskosti toga mjesta.

Stoga, budući da je časni brat Mate Uzinić, dubrovački biskup, zamolio da pošaljemo grimiznoga otca, prosudili smo da toj molbi treba udovoljiti kako bi se taj obred odvijao uzvišenije i bogatije. Zato, časni Naš brate, k tebi svraćamo misao smatrajući da ćeš izvrsno obaviti tu zadaću. I tako, potaknuti osobitom sklonošću, proglašavamo te i postavljamo Našim izvanrednim odaslanikom da predvodiš slavlje, kako mučeništva svetoga Vlaha, tako i odvraćanja od ropstva, trećega dana dolazećega mjeseca veljače u Dubrovniku.

Svekolikim ćeš dakle sudionicima i svim vjernicima ondje očitovati Našu dobrostivu volju, i jednako ih ohrabriti da obnavljaju i čuvaju tu drevnu pobožnost, kao i da njeguju ljudsko dostojanstvo po pravu i kako zavrjeđuje. Želimo da u Naše ime i s Našom ovlašću udijeliš apostolski blagoslov, da bude znakom duhovne obnove i dokazom višnjih milosti u budućnosti, dok ljubazno tražimo da prikazuju molitve za uspješno obavljanje Naše petrovske službe.

Iz vatikanskih dvora tridesetoga dana mjeseca prosinca godine 2015., tijekom Jubileja milosrđa,[3] treće Našega papinstva.

Franjo


Latinski izvornik Papina pisma Insignis quidem


Venerabili Fratri Nostro

VINCENTIO S.R.E. Cardinali PULJIĆ

Archiepiscopo Metropolitae Vrhbosnensi

Insignis quidem illa pietas, qua erga sanctum Blasium martyrem Ecclesia Ragusina tenetur, haud sane sinit ullam maiorem eius praeterire celebrationem publicamve commemorationem, cuius passio XVII saecula iam adnumerat. Quin immo additur anniversaria memoria sescentesima illius legis Ragusinae qua servorum mercatura vetabatur, cum vilioris praetii quidam homines haberentur.

Admodum ideo aequum est et convenit ut eventus hic congruenter commemoretur et merito extollatur. Celebratio enim haec facultatem dat non modo hunc caelitem patronum commemorandi et hanc legem meditandi, verum proba proposita confirmandi, quo homines qui nunc sunt ad potiora trahantur et personarum dignitas studiosius colatur.

Ipso igitur miserenti favente Domino, proximi mensis Februarii die III, bina haec recoletur memoria, frequenti adstantium civium corona, cum huius loci revocabuntur superiora pietatis testimonia et humanitatis.

Quocirca cum Venerabilis Frater Matthaeus Uzinić, Episcopus Ragusinus, rogavisset ut Purpuratum Patrem mitteremus, huic postulationi obsecundandum iudicavimus, quo ritus ille elatius et luculentius explicaretur. Ad te ideo, Venerabilis Frater Noster, cogitationem convertimus, te putantes hoc officium praeclare acturum. Itaque permagna moti affectione, te Missum Extraordinarium Nostrum renuntiamus et constituimus ad celebrationem tum martyrii sancti Blasii, tum aversatae servitutis, die III proximi mensis Februarii Ragusii agendam.

Universis igitur participibus fidelibusque inibi cunctis voluntatem Nostram benignam ostendes, ac pariter cohortationem ad pristinam illam pietatem repetendam tenendamque, necnon ad hominum dignitatem iure meritoque colendam. Omnibus Nostro nomine auctoritateque Benedictionem Apostolicam impertias volumus, quae sit animorum renovationis signum et futurum in tempus supernarum gratiarum documentum, dum pro Nostro ministerio Petrino efficaciter gerendo preces amabiliter petimus.

Ex Aedibus Vaticanis, die XXX mensis Decembris, anno MMXV, Iubilaeo Misericordiae, Pontificatus Nostri tertio.

FRANCISCUS


[1] Osobno ime Vlaho u hrvatskom je jeziku endemska imenica jer živi samo na ograničenu području hrvatskoga Juga. Zbog toga se i po pravilima hrvatskoga standardnoga jezika mora sklanjati onako kako se to čini na njezinu zavičajnom, matičnom području. Dakle, uvijek i samo uvijek samo po a-sklonidbi (koja se tako zove prema genitivnom nastavku): Vláho, Vláha, Vláhu, Vláha, Vlâho, Vláhu, Vláhom. Posvojni je pridjev: Vláhov, Vláhova, Vláhovo. Inače, armenski liječnik i veterinar, biskup Sebaste (danas Sivas u Turskoj), žrtva pogroma Crkve u Rimskom Carstvu, ubijen zbog vjere u Isusa Krista pod carem Licinijem u Maloj Armeniji godine 316., po nalogu Agrikole, upravitelja Kapadocije, slavi se u cijeloj Crkvi, a posebno u Dubrovniku kao njegov Párac (obranitelj, koji se zauzima da ga se poštedi). Na latinskom ima samo jedino ime sanctus Blasius, a na nekim je jezicima tako omiljen da ih ima više. Hrvatski se naziva svȇtī Blȃž i svȇtī Vláho; grčki Άγιος Βλάσιος što se starogrčki izgovara hagios Blásios, a novogrčki agios Vlasios; rumunjski sfântul Blasiu i sfântul Vlasie; engleski Saint Blaise, Saint Blaize, Saint Blase i Saint Blaze; portugalski são Brás i são Braz.

[2] Izvanredni odaslanik (prema latinskom missus extrăordĭnārĭus) ili posebni izaslanik (prema engleskom special envoy, francuskom envoyé spécial, kastilskom enviado especial, nizozemskom speciale gezant, njemačkom Sondergesandter, poljskom specjalny wysłannik, portugalskom enviado especial, ruski спецпосланник, slovenski posebni odposlanec, talijanskom inviato speciale) u Katoličkoj Crkvi jedan je od oblika zastupanja ili predstavljanja osobe Rimskoga Prvosvećenika. Legat ili izaslanik je krovni nazivnik za sve stupnjeve i vrste glasonoša Svetoga Otca. Papa postavlja izvanrednoga odaslanika za obilježavanje pojedinoga događaja i šalje ga da u njegovo ime predvodi pojedino slavlje. Zadaća se povjerava isključivo kardinalima, a prestaje izvršenjem povjerenoga naloga. Za razliku od izvanrednoga odaslanika, ostali papinski izaslanici (apostolski nuncij, apostolski poslanik /delegat/, promatrač, a prije su postojali i: pronuncij, internuncij, apostolski legat i apokrisiar) stalno predstavljaju Rimskoga Prvosvećenika pri partikularnim Crkvama ili državama ili javnim vlastima kojima su poslani (kanon 363. § 1.).

Latinski izrazi imaju točno određene prevedenice na hrvatskom: ambasciator = veleposlanik, delegatus = poslanik, deputatus = zastupnik, legatus = izaslanik, missus = odaslanik, repraesentans = predstavnik.

izaslànīk (latinski lēgātus i ēmissārĭus, emìsār) „službena osoba koja je imenovana ili izabrana, izaslana da u nekom poslu u ime nekoga tijela ili vlasti razgovara ili pregovara ili ih predstavlja“ (Šonje); „onaj koji je izaslan da zastupa interese drugoga, službena osoba koja zastupa jednu zemlju ili osobu“ (Anić i HER)

lègāt (latinski lēgātus) „1. papin izaslanik; 2. zapis, oporučna raspložba u korist osobe koja nije nasljednik“ (Šonje); „1. onaj kojega šalje papa s posebnim zadatkom; izaslanik; 2. odredba kojom oporučitelj ostavlja nekoj osobi, na teret svoga nasljednika, određenu stvar ili pravo iz ostavštine“ (HER)

odaslànīk (latinski missus) „čovjek odaslan da u ime opunomoćitelja obavi neki posao s drugom stranom, diplomatski opunomoćenik za jednokratan posao“ (Šonje); „onaj koji je opunomoćen za jednokratan posao“ (HER).

poklìsār od grčkoga ἀποκρισιάριος [apokrisiários], izvorno: papinski izaslanik na Bizantskom dvoru i veleposlanik bizantskoga cara; „1. stalni državni, dvorski ili papinski poslanik u drugoj državi; 2. državni, dvorski ili papinski izaslanik na saboru, političkim ili vjerskim skupovima“ (Šonje) „diplomatski predstavnik visokoga ranga u drugoj državi“ (Anić); „1. diplomatski predstavnik; poslanik, veleposlanik; 2. opunomoćeni predstavnik s posebnim zadatkom“ (HER)

pòslanīk (latinski dēlēgātus, delègāt) „1. diplomat koji zastupa svoju zemlju u drugoj državi ili u međunarodnoj organizaciji; 2. izaslanik“ (Šonje); „osoba koja u drugoj državi predstavlja i zastupa svoju zemlju“ (Anić i HER)

prédstāvnīk (latinski repraesentāns, reprezèntant) „1. čovjek koji djeluje u ime druge osobe ili ustanove; 2. djelatnik koji sintetizira, izražava duh, stil određene ideologije, određena vremena, epohe, škole; 3. zastupnik; 4. izaslanik, 5. primjerak“ (Šonje); „1.a. onaj koji predstavlja, zastupa čije interese, izražava čije mišljenje, poglede; 1.b. službena opunomoćena osoba koja zastupa svoju državu u stranoj; 1.c. izabrani zastupnik u političkom tijelu; 2. onaj koji predstavlja, izražava kakvu aktivnost, zanimanje, duh određenoga vremena; 3. tipičan primjerak, uzorak kakve biljne, životinjske i sl. vrste; reprezentativni primjer“ (HER)

zástupnīk (latinski dēputātus, depùtāt) „1. član zastupničkoga tijela; 2. predstavnik stranke u sudskom ili upravnom postupku; opunomoćenik, branitelj, 3. posrednik u trgovanju, trgovački putnik“ (Šonje); „1. onaj koji zastupa čije interese, opunomoćenik, 2. onaj koji je izabran kao predstavnik birača u parlamentu ili tijelu zakonodavne vlasti“ (Anić i HER). U smislu: „predstavnik izbornoga okruga u skupštini (parlamentu)“ na hrvatskom je zastupnik, a na srpskom poslanik.

[3] U židovstvu i kršćanstvu, jubilej (hebrejski jovel) posebna je godina oprosta grijeha i sveopćega pomilovanja. U mojsijevskom zakonu propisano je jubilej traje godinu dana i da dolazi na kraju svakoga sedmoljetnoga kruga subotnjih godina (hebrejski šmita). Prema Levitskom zakoniku 25, 8–13 te se godine trebaju osloboditi robovi i zatvorenici, oprostiti dugovi i posebno očitovati Božje milosrđe: „Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju otčevinu; neka se svatko vrati k svome rodu!“ (Levitski zakonik 25, 10). Prorok je naziva „godinom Gospodinove milosti“ (Izaija 61, 2). U kršćanstvu se jubilej slavi kao sveta godina od 1300., kad ga je proglasio papa Bonifacij VIII. Od tada se održava redovito, svake 50., pa 25. godine, i izvanredno, kao o završetku Sabora, obljetnici otkupljenja ili sada, kao Sveta godina milosrđa 8. XII. 2015. – 20. XI. 2016. Jubilej je ustaljena prigoda hodočašćenja na sveta mjesta radi primanja sakramenata, molitve i pokore. Upravo je u tijeku trideseti po redu jubilej u Katoličkoj Crkvi. Prethodni su bili godine 1300. (Bonifacij VIII.), 1350. (Klement VI.), 1390. (odredio Urban VI., vodio Bonifacij IX.), 1400. (Bonifacij IX.), 1423. (Martin V.), 1450. (Nikola V.), 1475. (odredio Pavao II., vodio Siksto IV.), 1500. (Aleksandar VI.), 1525. (Klement VII.), 1550. (odredio Pavao III., vodio Julij III.), 1575. (Grgur XIII.), 1600. (Klement VIII.), 1625. (Urban VIII.), 1650. (Inocent X.), 1675. (Klement X.), 1700. (odredio Innocent XII, vodio Klement XI.), 1725. (Benedikt XIII.), 1750. (Benedikt XIV.), 1775. (odredio Klement XIV., vodio Pio VI.), 1825. (Lav XII.), 1875. (bl. Pio IX.), 1900. (Lav XIII.), 1925. (Pio XI.), 1933. (Pio XI.), 1950. (Pio XII.), 1966. (bl. Pavao VI.), 1975. (bl. Pavao VI.), 1983. (sv. Ivan Pavao II.), Veliki jubilej 2000. (sv. Ivan Pavao II.), Sveta godina milosrđa 2016. (Franjo).

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Tri dokumenta o uvođenju spomendana Blažene Djevic... Uvod Prema odluci pape Franje Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata donijela je 11. veljače  Dekret o slavlju Blažene Dj...
Pismo pape Franje kardinalu Sarahu Nakon što je objavljen motuproprij pape Franje Magnum principium, na nekim su mrežnim stranicama objavljene bilješke („Commentaire“) kojima je prefekt...
Apostolsko pismo pape Franje “Magnum princip... Papa Franjo je 3. rujna 2017. objavio apostolsko pismo „Magnum principium“ kojim se mijenja kanon 838 Zakonika kanonskoga prava, koji govori o...
Dobar obiteljski odgoj kralježnica je čovječnosti... Kateheza Svetoga Otca Franje o obiteljskom odgoju na općoj audijenciji u srijedu 20. svibnja 2015. U petnaestom nastavku svojih vjerona...
“Stvarnost je važnija od ideje” –... “O Crkvi se” – kako je napisao pokojni fra Špiro Marasović – “slikovito priča kao o ‘lađi’, točnije o – ‘Petrovoj lađi’. Prihvaćajući u potpun...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!