Grijalica


U danima nadolazeće zime
dok studen steže prirodu i ljude,
neophodno je potražiti
izvore topline i grijanja,
pa makar običnu grijalicu.
A grijalica je posebna po tome
što radi na principu sebedarja.
Svu energiju koju prima
nastoji preko svoga bića
pretvoriti u dragocjenu toplinu
koja grije tuđe živote.

I vjernici su kao grijalice
na način da najprije
primaju toplinu od Boga,
svoga glavnog izvora.
Potom tom vatrom ljubavi
zagrijavaju grijače svoga srca,
kako bi se onda iz njega širio
ugođaj božanske ljubavi.
Ona neodoljivo privlači
sve one hladne duše
koje uđoše u zimu postojanja
jer se udaljiše od svoga izvora.
Zato ne žali izložiti i založiti
svoje srce kao grijalicu
koja se natapa vječnom vatrom
i predaje sebe do kraja
kao goruću buktinju spasenja
od studeni ovoga svijeta.