Hinduizam [video]

„U srcu ovog pojavnog svijeta, unutar svih njegovih promjenjivih oblika, živi nepromjenjivi Gospodar. Dakle, idite s onu stranu promjena, i, uživajući u unutrašnjosti, prestanite uzimati za sebe ono što je za druge bogatstvo.“ To je samo jedan od brojnih zanimljivih stihova možda i najstarije religije svijeta.Povijest


Korijeni hinduizma i njegovi mitovi sežu i do nekoliko tisuća godina prije Krista (5.000?) i vjerojatno se radi o najstarijoj, a živoj religiji svijeta. Ipak, kao o religiji o hinduizmu možemo govoriti tek od otprilike 2.000 g.pr.Kr. Sama riječ hinduizam isprva je imala geografske konotacije te se ticala ljudi koji su živjeli iza rijeke Ind, današnja Indija. Kasnije je pojam dobio religioznu konotaciju te i danas označava pripadnike religije koja, između ostalog, štuje Brahmana (brahmanizam). Kad bismo morali ukratko definirati tu religiju onda bismo rekli da se radi o Indijskoj religiji i načinu života karakterističnom za ljude toga kraja. Ta je religija imala nekoliko faza razvoja, a ovdje ćemo izdvojiti:

1) Razdoblje prije vedskih spisa (do 1.500. pr. Kr.)
2) Vedsko razdoblje (1.500. pr. Kr. – 200. n. Kr.)
3) Klasično razdoblje (200. – 1.100.)
4) Razdoblje pod islamskim utjecajem (1.100. – 1.800.)
5) Moderni hinduizam (1.800.-) 

Nema utemeljitelja ove religije, niti nekog učiteljstva ili dogmi. Danas je to po veličini 3. religija svijeta s otprilike milijardu vjernika.


Sveti spisi i dani


Vede, što možemo prevesti kao znanje ili mudrost, hinduistički su sveti spisi. Sastoje se od 4 dijela: Rigveda, Yajurveda, Samaveda i Atharvaveda. Zatim se u svete spise još ubraja Upanishads, Bhagavadgita, 18 Puranas, Ramayana i Mahabharata.

Od svetih dana tj. blagdana izdvojit ćemo:

1) Diwali (festival svjetla) – označava slavnu pobjedu dobrog Rame nad zlim Ravanom
2) Gudhipadawa (Nova godina) – vjeruje se da je Brahman tog dana stvorio svemir
3) Navratri (štovanje božice majke)
4) Ramnavani (rođenje boga Rame)


Nauk


Hinduisti vjeruju u jednog Boga, ultimativno počela i jedinu pravu stvarnost svega, koji se zove Brahman, a druge bogove i božice vide kao njegove manifestacije. Tako oni zapravo štuju više bogova i ubrajaju se u politeiste. Većina štuje Boga preko idola i baš sve, i planine, rijeke i životinje su svete. Krava je najsvetija životinja. Tri najpoznatije manifestacije Brahmana su Brahma (stvoritelj), Višna (branitelj) i Šiva (uništavatelj, razarač). Avatari su zemaljska očitovanja ili utjelovljenja nekog hinduističkog božanstva.

Njihovo vjerovanje moguće je podijeliti na 5 tema:

1) Dharma (etika)
2) Samsara (ponovno rađanje)
3) Karma (akcija i posljedica)
4) Moksha (oslobođenje od samsare)
5) Yoge (putevi i prakse)

Ovdje ćemo ukratko predstaviti samo neke od tih tema. Samsara je pojam nama poznatiji kao reinkarnacija. Radi se o ponovnom sastavljanju ili rađanju svakog života nakon smrti. Duša je besmrtna, a tijelo smrtno te duša mijenja tijela kao što tijelo mijenja odjeću. Moguća su 3 oblika života: ljudski, životinjski i biljni i svaki ima svojih patnji. Nakon smrti se penje ili spušta hijerarhijom tih oblika ovisno o tome kako se živjelo u prethodnom životu. Glavni je cilj hinduizma postići mokšu tj. osloboditi se samsare i vječite reinkarnacije. Da bi se to postiglo trebaju se slijediti 3 puta, put dužnosti, put znanja i put pobožnosti. Poznatiji naziv za mokšu je nirvana. To je ukinuće svake želje za životom i zadovoljstvom. Time se oslobađa od samsare, a posljedično i od patnje.


Moral


Kad govorimo o moralu ključan nam je Manuov zakonik koji je nastajao skoro 2 tisuće godina. Istaknut ćemo njihovih 5 najvećih grijeha:

1) Ubojstvo Brahmina
2) Krađa
3) Uživanje alkoholnih pića
4) Bludni odnos s učiteljevom ženom
5) Biti u vezi s nekim tko je počinio gore navedene grijehe

Manuov zakonik donosi i osnovnu podjelu društva na kaste (rasu ili rod). Te su kaste strogo odvojene i to čak prostorno. Dodjeljuju se rođenjem, a odnose se na:

1) Brahmina (svećenik)
2) Kshatriya (ratnici)
3) Vaishyia (biznismene)
4) Shudra (radnici)


Simboli


Om je najsvetiji simbol u hinduizmu. Taj sveti slog je glavna hinduistička mantra i sve druge mantre počinju s tim slogom. Om je zvuk koji je bio prisutan kod stvaranja svemira te obuhvaća sve riječi, mantre i zvukove svijeta. Om je jedina fizička forma vrhovnog boga Brahmana.
Ponovimo: hinduizam je možda i najstarija religija svijeta, a po brojnosti je treća. Hinduisti vjeruju u vrhovno božanstvo brahmana i mnoge njegove manifestacije i utjelovljenja. Za njih sveti nisu samo bogovi već planine, rijeke i životinje. Više o svemu tome moguće je čitati u njihovim svetim spisima Vedama. Društvo im je podijeljeno u kaste, a cilj je njihova života postići mokšu tj. izbjeći samsaru.