Homilije kroz godinu

U donjim se poveznicima nalaze sve objavljene homilije za godinu A, godinu B i godinu C, a klikom na odabrani naslov otvaraju se sve homilije toga vremena.

GODINA A

Božićni ciklus

Vrijeme kroz godinu (1. dio)

Uskrsni ciklus

Vrijeme kroz godinu (2. dio)


GODINA B

Božićni ciklus

Vrijeme kroz godinu (1. dio)

Uskrsni ciklus

Vrijeme kroz godinu (2. dio)


GODINA C

Božićni ciklus

Vrijeme kroz godinu (1. dio)

Uskrsni ciklus

Vrijeme kroz godinu (2. dio)


JOŠ NEKE SVETKOVINE I BLAGDANI