»Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje...« (Mt 13,23a)

Homilije kroz godinu

U donjim se poveznicima nalaze sve objavljene homilije za Godinu A, Godinu B i Godinu C, a klikom na poveznicu otvaraju se sve homilije označene odabranom oznakom. Više se homilija može pronaći ovdje.


NEDJELJE, SVETKOVINE, BLAGDANI


Božićni ciklus
GODINA A GODINA B GODINA C

Vrijeme kroz godinu: 2. do 8. nedjelja
GODINA A GODINA B GODINA C

Uskrsni ciklus
GODINA A GODINA B GODINA C

Vrijeme kroz godinu: 9. do 33. nedjelja
GODINA A GODINA B GODINA C

JOŠ NEKE SVETKOVINE I BLAGDANI

GODINA A GODINA B GODINA C