Isusov put je put kršćana


Naziv kršćani dolazi od Krist, a označava one koji su Kristovi. Drugim riječima, kršćani pripadaju Kristu i pozvani su uvijek i u svemu slijediti njegov put, kako bi svojim ponašanjem svjedočili i onima koji ne vjeruju o Božjoj ljubavi. Sve što je Isus govorio i činio stavljeno nam je za uzor da i mi tako činimo. Sam je za sebe rekao: Ja sam Put, Istina i Život, a time nas je pozvao da ga slijedimo u slobodi i ljubavi.

Taj Kristov poziv čovjek može prihvatiti, ali može i odbaciti. Bog, naime, ne želi prisiljavati čovjeka, nego ga poziva da se slobodno i bezrezervno opredijeli živjeti u radosti otkupljenog djeteta Božjega. U tom smislu, slijediti Krista donosi veliku životnu radost, ali istovremeno traži i žrtvu i odricanje.

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. (Lk 9, 23-24)

Ideal nasljedovanja Krista sam je Učitelj ostavio u evanđeoskom zapisu u razgovoru s bogatim mladićem. Mladić taj ideal nije prihvatio.

I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij!
Ne čini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno!
Ne otmi!
Poštuj oca svoga i majku!«

On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.«

Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak. (Mk 10,17-22)

Slijediti Krista znači u potpunosti se podrediti Božjoj volji, onako kao je to i sam Isus učinio kada je bio poslušan Ocu do smrti na križu. U tom nam smislu Krist pokazuje da to znači rasti i u ljubavi prema Bogu i u ljubavi prema bližnjemu. Ponekad će to značiti i veliku muku i progonstva, ali i u takvim okolnostima svatko onaj tko je vjeran Bogu uživat će duboki unutrašnji mir. To je nagrada već ovdje koju Bog daje onima koji ga slijede i ne posustaju pred poteškoćama ovoga svijeta.

O tome posebno govore Isusova Blaženstva. Ona vjernika podsjećaju da se svatko onaj tko ustraje u vjeri, u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, po Kristovu obećanju, smije nadati vječnoj nagradi.

Iz vjernosti Kristu proizlazi i vječna nagrada, kao što i iz neopozivog odbacivanja Boga proizlazi vječna kazna. O tome govori Isus na više mjesta, a posebno u Mt 25,31-46:

Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’

‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’

Iako redovnici izbliza nasljeduju Krista, svi su vjernici u svom staležu pozvani ići Isusovim putem. Mnogi to i čine trudeći se živjeti kreposnim životom u svojim obiteljima i svuda oko sebe. Neki pak i tu nastoje što više nalikovati svome Učitelju, a u tom se svjetlu posebno može istaknuti kršćanska ljubav u pomaganju najpotrebnijima. Crkva je tako razvila lijepu misionarsku praksu, nastojeći kroz to svoje djelovanje pokazivati ljubav i prema Bogu i prema ljudima. U tom angažmanu danas sudjeluju ne samo redovnici i svećenici, nego i laici.

Poseban su nam u tom svjetlu duhovna i tjelesna djela milosrđa:

Tjelesna djela milosrđa

1. Gladna nahraniti
2. Žedna napojiti
3. Siromaha odjenuti
4. Putnika primiti
5. Bolesna i utamničena pohoditi
6. Zarobljenike i prognanike pomagati
7. Mrtva pokopati

Duhovna djela milosrđa

1. Dvoumna savjetovati
2. Neuka poučiti
3. Grešnika pokarati
4. Žalosna i nevoljna utješiti
5. Uvredu oprostiti
6. Nepravdu strpljivo podnositi
7. Za žive i mrtve Boga moliti


Svi nastavni materijali za 3. razred SŠ

PRVO POLUGODIŠTE

1. provjera znanja: Kršćansko poimanje čovjeka i Čovjek – moralno biće – online kviz

2. provjera znanja: Ljubav prema Bogu i bližnjemu – online kviz

Online kviz gradiva cijelog prvog polugodišta

DRUGO POLUGODIŠTE

3. provjera znanja: "Muško i žensko stvori ih" - online kviz

4. provjera znanja: od "Svetost ljudskog života" do "Umjetna oplodnja i učenje Crkve" - online kviz

5. provjera znanja: od "Genetički inženjering" do "Sakrament bolesničkog pomazanja" - online kviz

6. provjera znanja: Živjeti u istini - online kviz

Online kviz gradiva cijelog drugog polugodišta

Online kviz gradiva cijele godine

1. Čovjek – polazište etičkog razmišljanja

2. Kriteriji dobra i zla

3. Odnos vjere i morala

4. Savjest – norma etičkog djelovanja

5. Kršćanska savjest u pluralnom društvu

Ponavljanje 1. i 2. nastavne cjeline i provjera znanja

1. Kristocentričnost morala

2. Objavljeni moralni zakon

3. Znakovi ljubavi prema Bogu

4. Zlo i grijeh u čovjeku i u svijetu

5. Evanđeoski zakon ljubavi

 Ponavljanje i provjera znanja

1. Čovjek – žena i muškarac

2. Brak i obitelj

3. Ženidba – sakrament ljubavi i zajedništva

4. Odgovorno roditeljstvo

Ponavljanje

1. Svetost ljudskog života

2. Život – Božji dar

3. Pobačaj i učenje Katoličke Crkve

4. Umjetna oplodnja i učenje Katoličke Crkve

5. Genetički inženjering i učenje Katoličke Crkve

6. Transplantacija i učenje Katoličke Crkve

7. Patnja, bolest i eutanazija u svjetlu učenja Katoličke Crkve

8. Sakrament bolesničkog pomazanja

Ponavljanje i provjera znanja