»Svi smo jednim Duhom napojeni.« (1 Kor 12,13)
Shadow

Isusov put je put kršćana


Ići za Isusom nije uvijek lako. Krist nam je obećao i progonstvo i poniženje. Pozvao nas je da uzmemo svoj križ i idemo za njim. Tako slijediti Isusa znači odreći se samoga sebe, kako nam je i naredio ukoliko želimo biti njegovi učenici. Ipak, s druge strane, najavio je da je blago svakome onome koji ostane ustrajan na tom putu, jer će već na ovoj zemlji dobiti nebrojena (duhovna) blaga, a u budućem životu blaženstvo vječno. Zato svatko onaj tko želi ići Kristovim stopama treba to činiti posebno imajući u vidu Kristov odnos sa svojim Ocem i Kristovu ljubav prema čovjeku. Tako smo i mi pozvani ljubiti Boga svim srcem i ljubiti bližnjega poradi Njega.  

Uz temu “Isusov put je put kršćana”, kao dijelu gradiva namijenjenog za nastavu Katoličkoga vjeronauka u 3. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga:


Prilozi
1
2
3
4

Ostali materijali za nastavu Vjeronauka u 3. razredu srednje škole:

Radni materijali za 3. razred
1
2

Svi objavljeni materijali, za sva četiri godišta:

Svi radni materijali
1