»Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje...« (Mt 13,23a)

Iz ljubavi stvoreni – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 1. razredu srednje škole


Klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu otvara se digitalni neslužbeni vjeronaučni priručnik za prvo godište srednje škole Iz ljubavi stvoreni. On slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na pet dijelova, prema pet nastavnih cjelina. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala.

Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd.

Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenjati i nadopunjavati. Priručnik ima i komparativnu bilježnicu, a ona se može preuzeti ovdje.

Digitalni priručnik za drugo godište Katoličkog vjeronauka u srednjoj školi može se preuzeti ovdje, za treći ovdje, a za četvrti ovdje.


Dijelovima digitalnog priručnika za prvo godište, podijeljenima prema nastavnim cjelinama i jedinicama, može se pristupiti niže.

PRVI RAZRED

 
Digitalni materijali:
1. Uvod u nastavni plan i program
I. U POTRAZI ZA SMISLOM ŽIVOTA  
2. U vrtlogu svijeta i života
3. Upoznaj samoga sebe
4. Smisao i besmisao života
5. Kršćanska vjera kao odgovor na traženje smisla
6. Živjeti kao protagonist
II. ČOVJEK KAO RELIGIOZNO BIĆE  
7. Vjera – iskonska ljudska potreba
8. Čovjek je po naravi religiozno biće
9. Razvoj religije
10. Politeističke religije
11. Židovstvo
12. Kršćanstvo
13. Islam
14. Brojne religije, ali samo jedan Krist
15. Ponavljanje gradiva
16. Provjera znanja
III. KRŠĆANSKA OBJAVA I SVETO PISMO  
17. Kršćanska Objava i njezino prenošenje
18. Sveto Pismo – pisana riječ Božja:
19. Svetopisamski govor o Bogu
20. Sveto Pismo u životu kršćana
21. Ponavljanje
IV. ISUS KRIST – VRHUNAC OBJAVE  
22. Isus – povijesna osoba
23. Isusov lik
24. Navještaj kraljevstva Božjega
25. Isusovo otkupiteljsko djelo
26. Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek
27. Zajedništvo s Kristom
28. Ponavljanje
V. TAJNA STVARANJA – GOVOR ZNANOSTI I GOVOR VJERE  
29. Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta
30. Posebnost biblijskog govora o stvaranju
31. Stvaranje u Bibliji
32. Odnos vjere i znanosti
33. Ponavljanje gradiva
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena