Izraditi profil svetosti – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih

svi sveti


U današnjem svijetu, bilo na poslovnoj razini, bilo u suvremenom načinu komunikacije i izmjene informacija, vrlo je važna riječ profil. Postoje sustavi komunikacije putem web stranica i portala, koji služe za upoznavanja, razmjene misli, ideja i materijala koji su dostupni svima koji se žele učlaniti i aktivno sudjelovati u komunikaciji vlastitom prisutnošću i dostupnošću. Da bi netko bio član, te uživao veće povlastice i blagodati mora se registrirati i izraditi svoj profil, što uključuje davanje potrebnih informacija o samome sebi, svojim aktivnostima, te predmetima i područjima životnih zanimanja, uključujući fotografiju, životopise i potrebne opise. Svatko u svoj profil, zapisujući informacije, sebe stavlja na raspolaganje drugima i može biti predmet njihove potražnje, zanimanja ili potrebe. Na temelju profila može steći nova poznanstva i razmijeniti iskustva s drugima.

Isto se događa i u poslovnom svijetu. Naime, svaki poduzetnik ili poduzeće koje traži nove zaposlenike ili poslovne partnere, najprije će izraditi profil osobe koja mu treba i može zadovoljiti očekivanja. Svaki otvoreni natječaj, ukoliko se poštuje zakoniti postupak a ne ide se preko veze i poznanstva, opisuje što koji zaposlenik treba zadovoljavati da bi njegova zamolba došla u obzir i da bi mogao biti uzet u ozbiljan suradnički poslovni odnos. I ukoliko se prijavi više ljudi za jedno mjesto, tada se traži tko bolje odgovara zadanom profilu i njega se uzima u radni odnos na dotično mjesto. Bez obzira što se svatko od nas ljudi uvijek želi predstaviti u boljem svjetlu od onoga što jest, ali uvijek bi morao odgovarati onaj osnovni dio naših kompetencija i kvaliteta zadanom, to jest traženom profilu, u protivnom se prekida komunikacija i odustaje od moguće suradnje.

Možemo reći da je nešto slično napravi i Gospodin Isus svojim naviještanjem kraljevstva Božjega među ljudima. Propovijedanjem obraćenja i pokore kao da je raspisao natječaj i pozvao ljude da se učlane i da pristupe u njegovo kraljevstvo. Međutim, onaj tko pristupa njemu i želi biti dio njegova vječnog kraljevstva i života pozvan je izraditi vlastiti profil osobnosti, jer pristup u kraljevstvo svetih ne može se dobiti samo po sebi, niti preko neke veze, već se svatko mora posebno potruditi da bićem i životom odgovara potrebnom opisu. To je neka vrsta imperativa koji se traži svuda, pa i u profilu kraljevstva Božjega. Taj imperativ je u Svetom pismu zapisan i riječima: Sveti budite jer sam ja svet! Zadanih načela držali su se sveci, znani i neznani, koji su primljeni u nebo, te za nagradu promatraju njegovo sveto lice, a mi danas slavimo njihovu svetkovinu, želeći i sami nasljedovati primjer.

Tko od nas želi ući u kraljevstvo Božje i vječni život, treba se poput svetaca za života truditi od sebe izraditi profil koji Isus traži od svakoga, a izložen je u današnjem Evanđelju koje govori o blaženstvima. Gospodin Isus doista nudi pomalo čudan profil onima koji žele ući u njegovo kraljevstvo. Ne traži od njih da budu plemenite krvi, niti iznimnog bogatstva ili pak visokog društvenog staleža, kao što bi tražili vlastodršci ovoga svijeta. Ne očekuje da budu posjednici ili veleposjednici, niti ljudi dokazane uspješnosti što se hrane za obilnim stolom. Oni čiji profil odgovara njegovu traženju nisu niti vječito nasmijani niti ljudi koji se do te mjere bore za pravednost da istjeruju pravdu s drugim ljudima, nemilosrdno i beskrupulozno gazeći po njihovim životima.

Naprotiv, Isus je odredio da mu se mogu javiti i dobiti vječni smiraj upravo oni koji se ne mogu pohvaliti ničim od toga, već su na ovom svijetu i u odnosima koji njime vladaju ugroženi iz mnogih perspektiva. Istina, ne traži one koji su plemićke krvi, ali traže one koji su plemići jer su njegovi sinovi, a to su mirotvorci što zemljom pronose njegov mir. Ako i ne traži vlastodršce i bogataše, ljude iz visokog staleža, on traži one koji u duši nose blago kraljevstva nebeskog, ljude koji su njega, svoga Boga, neprestano i uvijek više gladni, i ne mogavši ga se nasititi na zemlji, teže za njegovom puninom u vjeri i nadi blažene vječnosti. U društvu svetih su oni koji se ne mogu pohvaliti nikakvim uspjehom, osim da su primili milost Božju i obilje božanskog života. Zadanim karakteristikama zadovoljavaju i oni kojima je zamro osmijeh na licu zbog žalosti, jer su promatrali prazninu i pustoš u kojoj korača i grca ovaj svijet, te su bili spremni podnijeti i nepravde poradi Božje istine, svjedočeći ljudima kako je Božja ljubav i prisutnost na zemlji jedini pravi put čovjeku.

Molimo stoga danas zagovor svih svetih da se odvažimo gledati prema nebu promatrajući njihovu pobjedu, da se odvažimo izraditi profil života svetosti i zaslužimo ući u slavu nebesku poput njih. Jer to što Krist Gospodin od nas očekuje u svom Evanđelju u isto je vrijeme svakom dostupno i prilično teško, te se prema tome ne odlučujemo rado i dragovoljnog. Molimo zagovor svih svetih da, promatrajući i njihov primjer, otkrijemo kako su Učiteljeve riječi istina, te da ih poslušamo u poniznosti, jer samo tako može biti velika plaća naša na nebesima, gdje ćemo uživati neprolaznu radost i klicanje u njihovu društvu po sve vijeke vjekova.