Jehovini svjedoci [video]

Jehovini svjedoci [video]

Jehovine je svjedoke 1874. u Sjedinjenim Američkim Državama utemeljio Charles Taze Russel (1852.– 1916.). Russell je inače bio vješt prevarant. Tako je, između ostalog, lakovjernim farmerima za skupe novce prodavao “čudotvorno žito” koje tobože daje višestruko bolji rod. Kad su farmeri shvatili o čemu se radi došlo je do sudskog spora na kojem je Russell izgubio, a na kraju se ispostavilo da „čudotvorno žito“ daje slabiji urod od običnog. Sve to, međutim, nije smetalo Russellu da sebe proglasi sedmim anđelom Otkrivenja, te počne osnivati kongregacije. “Kongregacije” se najprije utemeljuju pod imenom Studenti Biblije (Zbiljski biblijski istraživači), što je 1931. zamijenjeno novim nazivom Jehovini svjedoci.Odmah ćemo se pozabaviti njihovim imenom tj. inzistiranju na tome da se ne kaže Gospodin ili Jahve, već Jehova. U čemu je problem? Problem je u tome što su Židovi pisali samo suglasnike riječi dok su samoglasnike jednostavno pamtili. Prema tome, oni nisu pisali „J“ „A“ „H“ „V“ „E“, nego JHVH što je poznato kao tetragram (sastoji se od „četiri slova“). Budući da je nemoguće govoriti bez samoglasnika onda su obično Židovi, kad bi u Pismu naišli na tetragram, isti ili preskočili u izgovoru ili pak rekli „Bog“ ili još češće „Gospodin“, tj. Elohim, Adonai. No, ključno je znati da su razumjeli što tetragram znači: sveto Božje ime, Ja sam onaj koji jesam. I za trenutačno pitanje još važnije, znali su da tetragram ima isti korijen kao i glagol biti u hebrejskom, konkretno haja.

No, problem je nastao kad su ljudi počeli sami na svoju ruku ubacivati samoglasnike. Tako su neki na tetragram dodali samoglasnike iz riječi Gospodin, odnosno Adonai pa se dobili: Jahova što se pak, posebice u engleskom u 18. st., izgovaralo Jehova. Naravno, svi koji znaju da je Božje ime Ja sam onaj koji jesam ili Ja jesam, dakle koji znaju vezu tetragrama i glagola biti znaju da je ime Jehova besmislica. To je kao da na hrvatskom suglasnicima BG, dodate samoglasnike riječi Gospodin i onda umjesto Bog, kažete BOGOI. Ta je riječ na hrvatskom besmislica, a isto je tako u hebrejskom besmislica reći Jehova. Budući da na hebrejskom nema dileme da se treba reći Jahve, a Stari Zavjet je pisan hebrejskim, onda je logično da i mi slijedimo takav primjer. Dakle, ispravno je reći Jahve, Ja jesam ili Ja sam onaj koji jesam, dok je Jehova besmislica kao i riječ Bogoi.

Osim Božjeg imena, puno su željeli reći o smaku svijeta pa su ga čak i točno predvidjeli. I to ni manje ni više nego, u maniri viceva o Chucku Norrisu, 6 puta. Naravno, svaki predloženi datum preživjeli smo i mi i oni pa su se pomirili s neodređenim datumom: „Vrlo brzo, a možda još ove godine!“ Više o tome reći će vam preko svoje Kule stražara ili vam pokucati na vrata. Niječu Trojstvo, Isus za njih nije Bog, ali je Spasitelj i Kralj, a počeo je vladati 1914. i to ne samo u našim srcima, već stvarno mijenja ljudske vlasti. Od 1914. čovječanstvo bilježi dva svjetska rata, hladni rat, komunizam i sve druge katastrofe pa se čini da je Isus poprilično loš kralj. Iako je Isus spasitelj, uskrsnut će samo 144 000 ljudi i nema pakla.

Dodatne probleme stvaraju time što odbijaju transfuziju krvi, što je posebno opasno kad su u pitanju njihova djeca. Sve u svemu, ne radi se o bezazlenoj sekti. Ipak, uvijek treba imati na umu da su mnogi članovi žrtve manipulacije ili ucjena, posebice mladi pa zato treba biti oprezan, jer posljedice mogu biti vrlo loše, posebice financijski i društveno.