Kreacionizam [video]

Kreacionizam [video]

Pojam „kreacionizam“ u svom je opsegu vrlo širok. Shvaćen čisto etimološki jednostavno bi označavao stajalište prema kojem je Bog uključen u stvaranje svijeta. U tom smislu svaki je kršćanin ujedno i kreacionist. Međutim, ovaj se pojam najčešće koristi u užem smislu i označava vjerovanje u doslovno čitanje prvih stranica Biblije. U najužem smislu govorimo o “kreacionizmu ranog razdoblja Zemlje” prema kojem je svijet stvoren u 6 dana od 24 sata pa prema tome Zemlja mora biti mlađa od 10.000 godina.