Krepost

“Krepost” je e-tjednik Portala katoličkih teologa Vjera i djela. Počeo je izlaziti s Prvom nedjeljom došašća 2020. godine. Klikom na donje naslovnice mogu se preuzeti objavljeni brojevi u PDF formatu.

Godina C – 2021./2022.

Godina B – 2020./2021.