Krist Kralj (B): Svjedočim za istinu


Čitanja: Dn 7, 13-14; Ps 93, 1-2.5; Otk 1, 5-8; Iv 18, 33b-37


U vremenu najžešće agresije na Hrvatsku – sjećam se kao danas – vrtjela se na radiju pjesma čiji je stih glasio: „Ima samo jedna istina.“ I bili smo uvjereni da je samo jedna istina, a ta je da imamo pravo na dom i domovinu i da je ta istina neoboriva, baš zato što je istina. Uskoro smo, s određenom gorčinom, postali svjesni: koga u svijetu briga za našu istinu? I danas u političkim i inim sučeljavanjima na televiziji, koga zanima istina? Svatko ima svoju. Pa će se tako, na primjer, kada je u pitanju pobačaj, u nedogled diskutirati o kruškama i jabukama. Jedni će govoriti o pravu žene na izbor, dok će drugi govoriti o pravu nerođenog djeteta na život. Ima li načina da se itko poljulja u svojoj istini? Možemo li uopće govoriti o apsolutnoj istini? Je li stvarno moguće da ima samo jedna istina?

Pred silnim Pilatom koji je u svojoj ruci imao njegov život, Isus s punom sviješću svjedoči: „Ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.“ Crkva vjeruje i naviješta da postoji samo jedna istina a to je Bog u svome djelovanju i u svojoj Riječi, to jest u Isusu Kristu, vječnoj Božjoj Mudrosti, koji jasno govori što je istina. Za kršćane je istina da čovjek ne živi samo o kruhu. Istina je da čovjek ne smije ni poželjeti tuđu stvar, da ne smije s požudom ni pogledati ženu svoga bližnjega. Istina je da treba čuvati život svakoga djeteta, onoga rođenoga i onoga nerođenoga. Istina je da treba praštati svojim neprijateljima, da treba činiti dobro onima koji nas mrze. Istina je da stvarno, ali baš stvarno treba voljeti bližnjega kao samoga sebe. Istina je, kako veli Pavao, da sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama.

Istina nije relativna. Nije ovisna o vremenu, političkim prilikama, ne pazi na političku i inu korektnost. Kao što je istina jasna u prirodnim znanostima (Pitagorin poučak!), vjerujemo da je posve jasna u našim odnosima prema Bogu, prema bližnjemu i prema samima sebi. Bez obzira na to što rekli hrvatski ili europski zakoni i uredbe, bez obzira na to što govore oni vječiti podrugljivci i rugači, bez obzira na to što ta istina itekako i mene samoga žulja. Isus je Kralj neba i zemlje upravo zato što je ostao vjeran istini. On je Istina. Zato je on snaga i nadahnuće svim kršćanima i svim ljudima dobre volje.