Kriteriji dobra i zla


Svaki normalan čovjek ima temeljnu savjest, odnosno zna da dobro treba činiti, a zlo izbjegavati, ali u zamršenijim situacijama to i nije tako jednostavno. U takvim se prilikama valja voditi četirima kriterijima, a to su slobodna volja, objekt, nakana i okolnosti. Svi oni mogu nekada umanjiti, a nekada uvećati nečiju odgovornost za učinjena djela.

Slobodna volja podrazumijeva činjenicu da će osoba u izvršavanju svojih čina imati punu svijest, odnosno da neće npr. biti u stanju omaglice, mjesečarenja, pod utjecajem lijekova, u pijanom stanju, u stanju kada ju netko prisiljava na nešto i slično. Drugim riječima, mora biti potpuno svjesna svojih čina.

Objekt podrazumijeva sam čin koji se čini, a on može biti moralno dobar ili moralno zao. Temeljna savjest osigurava da se pri tome zna što je dobar, a što zao čin. Tako ne može biti psihički zdrave osobe koja bi mislila da je npr. dobro krasti, a zlo pomagati bližnjima.

Nakana se odnosi na htijenje, odnosno na činjenicu da osoba želi ili ne želi izvršiti neki čin. Da bi čin bio moralno dobar, nakana mora uvijek biti dobra. To znači da netko može činiti dobar čin, npr. dati novac siromahu, ali to može činiti iz npr. razloga jer ga kamera snima, a ne iz ljubavi prema bližnjemu. Uvijek, dakle, i nakana mora biti dobra.

Okolnosti su također one koje umanjuju ili uvećavaju moralnost ljudskih čina. Ponekad su one toliko komplicirane da će zbog njih sama kvalifikacija moralnoga čina biti veća ili manja. Npr. ubojstvo je po sebi teški grijeh, no u ratnim okolnostima, ako je rezultat obrane svoga života i slobode svoje domovine, ono dobiva sasvim drukčiju moralnu kvalifikaciju.

S obzirom na navedene kriterije, svaki je čovjek pozvan budno njegovati svoju savjest i izgrađivati moralni stav. Moralni stav podrazumijeva stalno nastojanje oko usavršavanja u dobru. Za razliku od takvog trajnog stanja, razlikujemo i moralni čin, koji se odnosi na konkretno učinjeno ili neučinjeno djelo.

Pozvani smo uvijek njegovati moralni stav, jer time bivamo slični Bogu, a Božja nas milost u tome vodi i prosvjetljuje, kako bismo u toj svojoj nakani doista i napredovali.

Uz temu “Kriteriji dobra i zla”, kao dijelu gradiva namijenjenoga za nastavu Katoličkoga vjeronauka u 3. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga: