Utorak, 30 studenoga

Krštenje Gospodinovo (A) – misao za homiliju i molitva vjernika


Crkva, Prebivalište Božje Slave


Čitanja: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dj 10,34-38; Mt 3,13-17


Uvod


U trenutku Isusova krštenja očitovala se slava Oca, Sina i Duha Svetoga. U to smo isto ime i mi kršteni, tim smo imenom započeli ovo naše slavlje. Neka i nas obasja slava Trojedinoga Boga.


Misao za homiliju


Isus je kao čovjek od svoga začeća bio pun Duha Svetoga, u tom je Duhu rastao u dobi i mudrosti, baš kao što su Isus i Otac jedno. Međutim, ipak se to njihovo jedinstvo pokazalo i proslavilo u trenutku Isusova krštenja. I tada je Isus započeo svoje javno djelovanje.

Otac ne može davati Duha na mjeru, niti nam može dati nekog drugog Duha, doli onoga koji je u jedinstvu s njim i sa Sinom. To dakle znači da smo po svetom krštenju i mi dionici toga istoga, najvećeg dara: Duha Svetoga. Pomislimo: isti Duh koji je „gonio“ Isusa djelatan je u nama po Božjoj milosti, po otajstvima koja slavimo. Isti Duh koji je sišao na apostole na dan Pedesetnice boravi i djeluje u Crkvi, nazidanoj na temeljima tih istih apostola.

Zar smo ikada posumnjali da smo sami, da smo bez cilja, da smo nemoćni? Duh Božji djeluje u nama, vjernicima. Kad bismo samo bili svjesniji toga nadspoznatljivog i neizmjernog dara! Kad bismo samo živjeli dostojno poziva kojim smo pozvani! Kad bismo samo bili stvarno odsjaj Duha Svetoga! Znademo i vjerujemo da Duh Gospodnji danas djeluje u Crkvi, među nama vjernicima. Neka, njegovom snagom, to bude i očito ovome svijetu!


Molitva vjernika


Molbom se utecimo svome Spasitelju i Otkupitelju, koji se udostojao na Jordanu od Ivana primiti krst, i njemu zavapimo:

Pošalji Duha svojega, Gospodine!

  1. Kriste, slugo Božji, kojega je Otac primio, ti koji Ocu omilje, pošalji nam svoga Duha!
  2. Kriste, Božji odabraniče, koji napukle trske nisi slomio niti stijenja što tek tinja ugasio, smiluj se svima koji te iskreno traže!
  3. Kriste, Sine Božji, tebe je Otac pozvao da u novom savezu budeš svjetlo narodima: u krsnoj vodi otvori oči slijepih!
  4. Kriste, Spasitelju ljudi, koga Otac pomaza Duhom Svetim za spasiteljsku službu, povedi sve da te vide i uzvjeruju te imaju vječni život.

Posveti nas, Gospodine i usliši nam molitve da svaki od nas bude prebivalište tvoje slave. Koji živiš.