Krvno srodstvo ili rodbinstvo i način njihova računanja


Pojam i vrste krvnog srodstva


Krvno srodstvo (lat. consanguinitas) ili rodbinstvo označava biološku povezanost koja se temelji na podrijetlu i postoji između dvije ili više osoba rođenih jedne iz druge, ili iz jednoga zajedničkog korijena – pretka (stipes).

Osobe koje potječu jedna od druge, bilo izravno ili neizravno, krvno su srodne u ravnoj liniji ili lozi (linea recta), a koje ne potječu jedna iz druge nego potječu od zajedničkog pretka ili korijena srodne su u pobočnoj liniji ili lozi (linea collateralis).

Udaljenost od zajedničkog korijena u ravnoj i u pobočnoj lozi označava se stupnjevima (gradus) ili koljenima.

Postojanje krvnog srodstva među određenim osobama važna je činjenica o kojoj se na različitim područjima, naročito pravnim, mora voditi računa, npr. u nasljednom pravu, kod utvrđivanja zakonskih nasljednika; u obiteljskom pravu, za utvrđivanje nečije dužnosti uzdržavanja i skrbništva; u ženidbenom ili bračnom pravu, kada krvno srodstvo do određenog stupnja čini zapreku za sklapanje ženidbe; u procesualnom ili postupovnom pravu (kaznenom, građanskom, upravnom), kada se zbog krvnog srodstva može ili mora tražiti izuzeće službene osobe (npr. suca, promicatelja pravde, branitelja veze i ostalih sudskih službenika).


Računanje krvnog srodstva


Iz upravo rečenoga vidljivo je na koliko širokom području dolazi do izražaja, i mora se uzeti u obzir moguće postojanje krvnog srodstvo među određenim osobama. Odatle i važnost, a također i nužnost, kako praktično ustanoviti i izračunati o kakvom krvnom srodstvu je riječ (u pravoj ili u pobočnoj liniji) i o kojem stupnju ili koljenu. Osobito je to potrebno kad se radi o sklapanju određene ženidbe, a sumnja se na postojanje ženidbene zapreke. Stoga će o tome ovdje biti nešto više riječi, i popraćeno odgovarajućim grafičkim prikazima i razjašnjenjima.

Krvno srodstvo se općenito iskazuje u linijama ili lozama, a udaljenost osoba jedne od druge ili od zajedničkog korijena u stupnjevima ili koljenima.

Za računanje srodstva u pravoj liniji pravilo glasi: Toliko je stupnjeva koliko rođenja, ili koliko je osoba, pošto se oduzme korijen (Tot sunt gradus quot generationes, seu quot personae, stipite dempto  – ZKP, k. 108, § 2). Grafički to izgleda ovako:


XY = korijen

XY (roditelji) i A (njihovo dijete) – krvno su srodni u 1. koljenu prave linije.

XY (djed i baka) i B (njihov unuk/a) – krvno su srodni u 2. koljenu prave linije.

XY (pradjed i prabaka) i C (njihov praunuk/a) – krvno su srodni u 3. koljenu prave linije.


A krvno srodstvo u pobočnoj liniji računa se prema pravilu: Toliko je stupnjeva koliko je osoba skupa u objema linijama, pošto se odbije korijen (Tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto – ZKP, k. 108, § 3). Prikazano grafički, to izgleda ovako:


XY = korijen

A i B su kćeri (ili sinovi) od XY – krvno su srodni u 2. koljenu pobočne linije.

B i C – B je kći (sin) od XY, C je sin (kći) od A, unuk/a  XY – krvno su srodni u 3. koljenu pobočne linije.


XY = korijen

A i B – braća (sestre), djeca su od XY – krvno su srodni u 2. koljenu pobočne linije.

C i D – djeca od braće (sestara), unuci od XY – krvno su srodni u 4. koljenu pobočne linije.


XY  = korijen

A i B – braća (sestre), djeca su od XY – krvno su srodni u 2 koljenu pobočne linije.

C i D – djeca od braće (sestara), unuci od XY – krvno su srodni u 4. koljenu pobočne linije.

C i E – C je sin (kći) od A, a unuk/a od XY, E je kći (sin) od D, unuk/a od B, a praunuk/a od XY – krvno su srodni u 5. koljenu pobočne linije.


XY = korijen

A i B – brat i sestra, djeca su od XY – krvno su srodni u 2. koljenu pobočne linije.

C i D – sinovi ili kćeri od A i B, unuci su od XY – krvno su srodni u 4. koljenu pobočne linije.

E i F – E je sin (kći) od C, unuk/a od A, a praunuk od XY, F je sin (kći) od D, unuk/a od B, a praunuk od XY – krvno su srodni u 6. koljenu pobočne linije.


Navodim srodnike u ravnoj liniji do 4. stupnja ili koljena, i u pobočnoj do 10. stupnja ili koljena.

 • Otac/majka i sin/kći krvni su srodnici u 1. stupnju ravne linije.
 • Djed/baka i unuk/a krvni su srodnici u 2. stupnju ravne linije.
 • Pradjed/prabaka i praunuk/a krvni su srodnici u 3. stupnju ravne linije.
 • Šukundjed/šukunbaka i šukununuk/a krvni su srodnici u 4. stupnju ravne linije.

 • Braća, sestre, braća i sestre u 2. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
 • Djeca braće, sestara, braće i sestara u 4. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
 • Unuci braće, sestara, braće i sestara u 6. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
 • Praunuci braće, sestara, braće i sestara u 8. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
 • Šukununuci braće, sestara, braće i sestara u 10. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
 • Tetka i bratić u 3. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
 • Ujak i sestrična u 3. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
 • Djeca tetke i bratića u 5. su stupnju krvnog srodstva pobočne linije.
 • Djeca ujaka i sestrične u 5. su stupnju krvnog srodstva pobočne linije.
 • Unuci tetke i bratića u 7. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
 • Unuci ujaka i sestrične u 7. su stupnju krvnog srodstva pobočne linije.
 • Praunuci tetke i bratića u 9. su stupnju krvnog srodstva pobočne linije.
 • Praunuci ujaka i sestrične u 9. su stupnju krvnog srodstva pobočne linije.

Prikaz ovdje donesen dovoljno je iscrpan, pregledan i jasan, i vjerujem da će biti od koristi onima koji žele saznati više o krvnom srodstvu općenito, i o načinu njegova izračunavanja, i može im biti od pomoći ako se sami time budu bavili. Oni će, razumljivo, na odgovarajuće sheme umjesto oznaka slovima (XY, A, B, C, D, E) stavljati imena osoba, a zatim će pobrojati, bez zajedničkog korijena, sve osobe ili sva rađanja  od jedne do druge osobe za koje žele ustanoviti u kojem su koljenu krvno srodni, i koliko bude tih osoba ili rađanja, u tom koljenu su dotične osobe krvno srodne.