Marija Majka Crkve: Evo ti majke

Meditacija uz Evanđelje: Iv 19,25-27

Do svoje treće godine, dijete prvenstveno treba svoju mamu. Jaslice su doslovno nužno zlo. Kasnije, kada dijete i ponaraste, u bolesti i u tjeskobi ono treba roditeljsku ljubav, ali je i tu nekako majka na prvome mjestu. I onda kada prođu lude pubertetske godine, majčina riječ, majčina ruka i majčino oko imaju posebnu i nenadomjestivu važnost u životu. Tako Ivan Raos u jednom svom djelu kaže kako mati očima miluje svoje dijete. Očima i srcem. To može i zna samo ona.

Isus je to znao. Znajući da odlazi s ovog svijeta, on povjerava svoju majku brizi ljubljenoga učenika, a zatim samom učeniku (Ivanu) kaže: „Evo ti majke!“ U tim njegovom riječima Crkva danas prepoznaje Isusovu volju da njegova mati bude ne samo mati ljubljenoga učenika, nego i mati svakog Kristovog učenika, mati svekolike Crkve, koja je njegovo Tijelo. Sva nježnost, sva finoća Kristovog spasenja sažeta je u majčinsko srce majke Marije. Marija je bila pod njegovim križem, ona je svakako bila i svjedokom njegova uskrsnuća, ona je bila živa potpora apostolima kada su svi primili Duha Svetoga. Zato je Marija Isusova i naša majka. Zato mi danas sa svom nježnošću gledamo na Mariju kao našu majku i zagovornicu u našim križevima, ali jednako tako i kao onu koja s nama ustrajava u molitvi i zahvaljivanju. Ona je naša mati, a to znači da nam je uzor u vjeri, nadi i ljubavi, a u isto vrijeme i snažna zagovornica. Dao Bog da i mi po njezinu zagovoru i primjeru neprestano rastemo u svemu što je čestito „dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove“ (Ef 4,15).