»Svi smo jednim Duhom napojeni.« (1 Kor 12,13)
Shadow

Marija – vazda Djevica [video]

Mariju, Isusovu majku, najčešće nazivamo “Blažena Djevica Marija”. Najčudniji dio u ovom nazivu svakako je to da Mariju nazivamo Djevicom. Zašto je uopće važno da je Marija djevica i što bi to nama trebalo značiti?