»Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti.« (Iz 55,3)

Milošću otkupljeni – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 3. razredu srednje škole


Milošću otkupljeni neslužbeni je vjeronaučni digitalni priručnik za treće godište srednje škole, a može mu se pristupiti klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu. Njegov sadržaj slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na šest dijelova, prema šest nastavnih cjelina. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala.

Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd.

Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenjati i nadopunjavati. On ima i komparativnu bilježnicu, koja se može preuzeti ovdje.

Digitalni priručnik za prvo godište Katoličkog vjeronauka u srednjoj školi može se preuzeti ovdje, za drugo ovdje, a za četvrto ovdje.


Dijelovima digitalnog priručnika za treće godište, podijeljenima prema nastavnim cjelinama i jedinicama, može se pristupiti niže.


TREĆI RAZRED

 
Digitalni materijali
1. Uvod u nastavni plan i program
 I. KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA  
2. Čovjek kao stvorenje i slika Božja
3. Isusov put je put kršćana
II. ČOVJEK – MORALNO BIĆE  
4. Čovjek – polazište etičkog razmišljanja
5. Kriteriji dobra i zla
6. Odnos vjere i morala
7. Savjest – norma etičkog djelovanja
8. Kršćanska savjest u pluralnom društvu
9. Ponavljanje
III. LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU – TEMELJI KRŠĆANSKE MORALNOSTI  
10. Kristocentričnost morala
11. Objavljeni zakon
12. Znakovi ljubavi prema Bogu
13. Zlo i grijeh u čovjeku i u svijetu
14. Evanđeoski zakon ljubavi
15. Ponavljanje
16. Provjera znanja  
IV. “MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH”  
17. Čovjek – žena i muškarace
18. Brak i obitelj
19. Ženidba – sakrament ljubavi i zajedništva
20. Odgovorno roditeljstvo
21. Ponavljanje
V. DOSTOJANSTVO LJUDSKOG ŽIVOTA  
22. Svetost ljudskog života
23. Život – Božji dar
24. Pobačaj
25. Umjetna oplodnja
26. Genetički inženjering i transplantacija
27. Patnja, bolest i eutanazija
28. Sakrament bolesničkog pomazanja
29. Ponavljanje
VI. ŽIVJETI U ISTINI  
30. Istina kao životni imperativ
31. Hoditi u istini
32. Društvo u službi istine
33. Ponavljanje  
34. Provjera znanja  
35. Zaključivanje ocjena