»Svi smo jednim Duhom napojeni.« (1 Kor 12,13)
Shadow

Moć Isusove slobode


Za svoga zemaljskoga života Isus je pokazao na razne načine u čemu bi se sastojala savršenost njegove slobode. Kao Bog i Čovjek, onaj koji nam je u svemu jednak, osim u grijehu, pokazao nam je da je moralna sloboda – ona koja stremi uvijek i u svemu činiti dobro iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu – vrhunac svakog oblika slobode. Na tu smo slobodu pozvani i mi, slijedeći sve što je naš Otkupitelj činio i govorio. 

Kristova se sloboda, između ostaloga, očitovala u onom događaju kada ga je Sotona iskušavao, ali On nije podlegao nikakvim njegovim zavodljivostima, nego je čvrsto ostao vjeran Božjoj volji, sve do smrti na križu. Nadalje, njegova se sloboda vidi i u njegovim slobodnim nastupima, u kojima se nije bojao nikakvih političkih i vjerskih struktura koje su mu radile o glavi i koje su bitno pridonijele da na kraju bude razapet i ubijen, nego je jasno i slobodno govorio o novoj pravednosti i ispravnom odnosu prema Bogu i ljudima. Njegova se sloboda pokazala i u njegovim čudesnim djelima, kada je snagom Božjom liječio bolesne, uskrisivao mrtve, istjerivao zloduhe i oslobađao potrebite od svih njihovih zarobljenosti, jednako kao što je bila vidljiva u oslobađnju grešnika od njihove zarobljenosti grijehom. 

Ipak, najviše se Kristova sloboda vidjela u njegovu djelu otkupljenja, u vazmenom otajstvu, odnosno u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću, po čemu smo i mi spašeni i imamo opravdanu i sigurnu nadu u vječni život i zajedništvo s Bogom i svim blaženicima. 

Uz temu “Moć Isusove slobode”, kao dijelu gradiva namijenjenoga za nastavu Katoličkoga vjeronauka u 2. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga:


Prilozi
1
2
3

Ostali materijali za nastavu Vjeronauka u 2. razredu srednje škole:

Radni materijali za 2. razred
1
2

Svi objavljeni materijali, za sva četiri godišta:

Svi radni materijali
1