Nastavni materijali za Vjeronauk – 1. razred SŠ

Nastavni materijali za Vjeronauk – 1. razred SŠ

Niže se nalaze poveznice na nastavne materijale za vjeronaučnu nastavu u prvom razredu srednje škole, a podijeljeni su po cjelinama i temama. Riječ je o neslužbenim i promjenjivim materijalima u vlasništvu Portala katoličkih teologa vjeraidjela.com, a svrha im je pomoć oko oblikovanja nastavnih sati. Nastavnim materijalima za Vjeronauk ostalih godišta srednje škole može se pristupiti ovdje.

Digitalni materijali
1. Uvod u nastavni plan i program
I. U POTRAZI ZA SMISLOM ŽIVOTA  
2. U vrtlogu svijeta i života
3. Upoznaj samoga sebe
4. Smisao i besmisao života
5. Kršćanska vjera kao odgovor na traženje smisla
6. Živjeti kao protagonist
II. ČOVJEK KAO RELIGIOZNO BIĆE  
7. Vjera – iskonska ljudska potreba
8. Čovjek je po naravi religiozno biće
9. Razvoj religije
10. Politeističke religije
11. Židovstvo
12. Kršćanstvo
13. Islam
14. Brojne religije, ali samo jedan Krist
15. Ponavljanje gradiva
16. Provjera znanja
III. KRŠĆANSKA OBJAVA I SVETO PISMO  
17. Kršćanska Objava i njezino prenošenje
18. Sveto Pismo – pisana riječ Božja:
19. Svetopisamski govor o Bogu
20. Sveto Pismo u životu kršćana
21. Ponavljanje
IV. ISUS KRIST – VRHUNAC OBJAVE  
22. Isus – povijesna osoba
23. Isusov lik
24. Navještaj kraljevstva Božjega
25. Isusovo otkupiteljsko djelo
26. Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek
27. Zajedništvo s Kristom
28. Ponavljanje
V. TAJNA STVARANJA – GOVOR ZNANOSTI I GOVOR VJERE  
29. Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta
30. Posebnost biblijskog govora o stvaranju
31. Stvaranje u Bibliji
32. Odnos vjere i znanosti
33. Ponavljanje gradiva
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena