Nastavni materijali za Vjeronauk – 2. razred SŠ

Nastavni materijali za Vjeronauk – 2. razred SŠ

Niže se nalaze poveznice na nastavne materijale za vjeronaučnu nastavu u drugom razredu srednje škole, a podijeljeni su po cjelinama i temama. Riječ je o neslužbenim i promjenjivim materijalima u vlasništvu Portala katoličkih teologa vjeraidjela.com, a svrha im je pomoć oko oblikovanja nastavnih sati. Nastavnim materijalima za Vjeronauk ostalih godišta srednje škole može se pristupiti ovdje.

   
Digitalni materijali
   
1. Uvod u nastavni plan i program
I. SLOBODA – IZBOR I ODGOVORNOST  
2. Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti
3. Sloboda i odgovornost
4. Moć Isusove slobode
5. Ususret drugome
6. Bijeg od slobode
7. Izbor trajnih vrjednota
II. ŽIVOT S CRKVOM I U CRKVI  
8. Otajstvo Crkve
9. Darovi milosnoga života i zajedništva
10. Euharistija – izvor i vrhunac života i poslanja Crkve
11. Karizme u Crkvi
12. Redovite službe u Crkvi
13. Jedna Crkva u mnoštvu Crkava
14. Blažena Djevica Marija – uzor vjere i Majka Crkve
15. Ponavljanje gradiva
16. Provjera znanja
III. ZAJEDNICA KOJA OSLOBAĐA I SLUŽI: POVIJEST CRKVE  
17. Susret s antičkim svijetom
18. Polaganje kršćanskih temelja (Kršćanstvo u ranom srednjem vijeku)
19. Svjetla i sjene srednjega vijeka (Kršćanstvo u razvijenom srednjem vijeku)
20. Procvat kršćanstva
21. Ponavljanje
22. Crkva u doba humanizma
23. Crkva u doba reformacije – vrijeme dubokih podjela
24. Crkva i moderno doba
25. Crkva pred promjenama suvremenog svijeta
26. Ponavljanje
IV. S CRKVOM NA PUTU VJERE I SLOBODE – MOLITVA, SLAVLJE, SVJEDOČENJE  
27. Izrazi vjere i štovanja Boga
28. Liturgijska godina, liturgijski prostor,  liturgijsko posuđe, liturgijske boje, liturgijsko ruho i liturgijske knjige
29. Kršćanska molitva
30. Krunica i Časoslov
31. Slavljenje vjere u zajedništvu
32. Dragovoljstvo kao oblik služenja
33. Ponavljanje
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena