Nastavni materijali za Vjeronauk – 3. razred SŠ

Nastavni materijali za Vjeronauk – 3. razred SŠ

Niže se nalaze poveznice na nastavne materijale za vjeronaučnu nastavu u trećem razredu srednje škole, a podijeljeni su po cjelinama i temama. Riječ je o neslužbenim i promjenjivim materijalima u vlasništvu Portala katoličkih teologa vjeraidjela.com, a svrha im je pomoć oko oblikovanja nastavnih sati. Nastavnim materijalima za Vjeronauk ostalih godišta srednje škole može se pristupiti ovdje.

 

 
Digitalni materijali
 
1. Uvod u nastavni plan i program
 I. KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA  
2. Čovjek kao stvorenje i slika Božja
3. Isusov put je put kršćana
II. ČOVJEK – MORALNO BIĆE  
4. Čovjek – polazište etičkog razmišljanja
5. Kriteriji dobra i zla
6. Odnos vjere i morala
7. Savjest – norma etičkog djelovanja
8. Kršćanska savjest u pluralnom društvu
9. Ponavljanje
III. LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU – TEMELJI KRŠĆANSKE MORALNOSTI  
10. Kristocentričnost morala
11. Objavljeni moralni zakon
12. Znakovi ljubavi prema Bogu
13. Zlo i grijeh u čovjeku i u svijetu
14. Evanđeoski zakon ljubavi
15. Ponavljanje
16. Provjera znanja
IV. “MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH”  
17. Čovjek – žena i muškarac
18. Brak i obitelj
19. Ženidba – sakrament ljubavi i zajedništva
20. Odgovorno roditeljstvo
21. Ponavljanje
V. DOSTOJANSTVO LJUDSKOG ŽIVOTA  
22. Svetost ljudskog života
23. Život – Božji dar
24. Pobačaj i učenje Katoličke Crkve
25. Umjetna oplodnja i učenje Katoličke Crkve
26. Genetički inženjering i učenje Katoličke Crkve
27. Transplantacija i učenje Katoličke Crkve
28. Patnja, bolest i eutanazija u svjetlu učenja Katoličke Crkve
29. Sakrament bolesničkog pomazanja
30. Ponavljanje
VI. ŽIVJETI U ISTINI  
31. Hoditi u istini. Osma Božja zapovijed
32. Istina će vas osloboditi
33. Ponavljanje
34. Provjera znanja  
35. Zaključivanje ocjena