Nastavni materijali za Vjeronauk – 4. razred SŠ

Nastavni materijali za Vjeronauk – 4. razred SŠ

Niže se nalaze poveznice na nastavne materijale za vjeronaučnu nastavu u četvrtom razredu srednje škole, a podijeljeni su po cjelinama i temama. Riječ je o neslužbenim i promjenjivim materijalima u vlasništvu Portala katoličkih teologa vjeraidjela.com, a svrha im je pomoć oko oblikovanja nastavnih sati. Nastavnim materijalima za Vjeronauk ostalih godišta srednje škole može se pristupiti ovdje.

   
Digitalni materijali
   
1. Uvod u nastavni plan i program
I. SUVREMENI ČOVJEK PRED PITANJEM BOGA  
2. Izazov nevjere
3. Suvremena religioznost i njezina pitanja
4. Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost
5. Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu
6. Dokazi o Božjem postojanju
7. Ponavljanje
II. BIBLIJSKA SLIKA BOGA I ISKUSTVO BOGA  
8.-9. Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta

 

 

10. Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta

 

 

11. Ponavljanje
12. Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti
13. Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga
14.-15. Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere
16. Provjera znanja
III. LJUDSKI RAD I STVARALAŠTVO  
17. Čovjek kao sustvaratelj
18. Kršćansko vrjednovanje rada
19. Zahtjevi pravde i solidarnosti
20. Etika poslovanja
21. Briga za opće dobro
22. Ponavljanje
IV. IZAZOVI ZNANSTVENO-TEHNIČKOG NAPRETKA  
23. Budućnost i moć znanja
24. Globalizacija i informatizacija
25. Znanost i poboljšanje ljudskog života
26. Briga za okoliš
27. Zajedništvom do napretka
V. KRŠĆANSKA NADA U BUDUĆNOST  
28. Očekivanja budućnosti i odnos prema vremenu
29. Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji
30. Čovjek pred pitanjem smrti i kršćanska nada u novi život
31. Ponavljanje
32. Zaključivanje ocjena