»Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.« (Rim 14,9)

Nastavni materijali za Vjeronauk u srednjoj školi

Klikom na donje slike otvaraju se udžbenici, radne bilježnice, priručnici i ostali nastavni materijali za Vjeronauk u srednjoj školi. Riječ je o internim i neslužbenim materijalima koje zainteresirani mogu slobodno preuzimati i koristiti za svoje potrebe, ali se ni jedan njihov dio ne smije nigdje objavljivati.


Svi nastavni materijali po godištimaE-udžbenici (u izradi)Radne bilježniceDigitalni priručnici