Vjera i djela

Vjeronaučni materijali

Klikom na donje slike otvaraju se nastavni materijali, udžbenici i radne bilježnice za Vjeronauk u srednjoj školi. Riječ je o neslužbenim i promjenjivim materijalima u vlasništvu Portala katoličkih teologa vjeraidjela.com, a svrha im je pomoć oko oblikovanja nastavnih sati.