Petak, 20 svibnja

Nastavni materijali za Vjeronauk u srednjoj školi

Klikom na donje slike otvaraju se nastavni materijali, udžbenici, radne bilježnice i video-lekcije za Vjeronauk u srednjoj školi. Riječ je o neslužbenim i promjenjivim materijalima u vlasništvu Portala katoličkih teologa vjeraidjela.com, a svrha im je pomoć oko oblikovanja nastavnih sati.


Nastavni materijali


Udžbenici 1-4


Radne bilježnice 1-4


Video-lekcije 1-4