»Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« (Iv 11,4)
Shadow

Navještaj kraljevstva Božjega

 


Kraljevstvo Božje je novi svijet kojemu težimo, ispunjen pravdom, ljubavlju, razumijevanjem, istinskim bogoljubljem i čovjekoljubljem, a započinje s Isusom Kristom i njegovim navještajem Radosne vijesti. Kao takvo, kraljevstvo Božje nam je zadano kao cilj koji valja ostvariti, a put kojim se postiže je u nasljedovanju Krista.

No, iako kao kršćani načelno znamo značenje kraljevstva Božjega, njegov duboki smisao teško je dokučiti. Isto je bilo i u Isusovo vrijeme, pa je stoga Isus vrlo često objašnjavao njegovo značenje svojim slušateljima, posebno apostolima, kroz prispodobe. Prispodobe su priče iz svakodnevnoga života, kojima je prvotna svrha pojasniti ljepotu i vrijednost Božjega kraljevstva, kao i način na koji se ono ostvaruje.

U Novom Zavjetu imamo veliki broj zapisanih prispodoba, a posebno u tom smislu valja istaknuti skupinu tekstova u Matejevu evanđelju, u 13. poglavlju. U njemu tako pronalazimo prispodobu o sijaču, o kukolju, o zrnu gorušičinu i kvascu, o blagu i dragocjenom biseru, te o ribarskoj mreži. Svaka od tih prispodba otkriva po neki vid kraljevstva Božjega, a sve zajedno ukazuju na neizmjernu vrijednost i važnost ostvarenja Božje vladavine već ovdje na zemlji.

Prispodoba o sijaču nam svraća u pamet istinu da je jedini istinski Sijač Božje riječi Isus Krist, ali koji i nas vjernike osposobljuje da budemo sijači Radosne vijesti u svojoj svakodnevici. Prema toj prispodobi, sijač se ne treba odveć brinuti što će biti sa sjemenom, odnosno s Božjom riječi, jer sam od sebe ne može pridometnuti niti da ono raste niti da se osuši. Njegovo je da bude vrijedan sijač, a ostalo treba, bez zabrinutosti, prepustiti Božjoj volji. Bit će tako među onima kojima naviješta Evanđelje takvih koji će biti kao tvrda utabana zemlja, potpuno zatvoreni za Božju riječ i bez trunke želje da razumiju poruku spasenja, bit će takvih koji će se oduševiti za Krista, ali će ih svakodnevne brige ili ovozemaljske vrijednosti udaljiti od Njega, ali bit će i onih koji će nastojati svojim životom ostvariti kraljevstvo Božje na zemlji, već prema darovima i spoznanju koje im je dano.

Prispodobe o kukolju i ribarskoj mreži poučavaju nas da Bog želi spasenje svih ljudi, da želi da u svijetu bude samo dobro, no stvarnost pokazuje kako na ovozemaljskoj njivi i u ovozemaljskom moru žive i dobri i zli, odnosno kako ima onih koji se svim snagama trude širiti kraljevstvo Božje, ali ima i onih koji to kraljevstvo žele uništitit, podlažući se Zavodniku ljudi i djelujući protiv Božjih zapovijedi. Iako je to tako, prispodobe nas poučavaju da treba biti strpljiv i konačan sud prepustiti Bogu, jer On daje da sunce izlazi dobrima i zlima, a još više zato jer daje priliku da se i ti zli promijene i postanu širitelji kraljevstva Božjega.

Prispodobe o zrnu gorušičinu i kvascu otkrivaju nam da je kraljevstvo Božje u početku bilo malo, da je krenulo od Isusa Krista, ali da se djelovanjem Crkve, Kristove Zaručnice, širi i teži svu stvarnost preobraziti.

Prispodobe o blagu i dragocjenom biseru posebno nas poučavaju o uzvišenosti i neizmjernoj vrijednosti kraljevstva Božjega, prema kojima oni koji razumiju toliku ljepotu Božje vladavine u svom srcu, u Crkvi i u cijelom društvu, sve drugo smatraju manje važnim i nebitnim u usporedbi s onim što nam je Krist ostvario svojim vazmenim otajstvom.

Prema tim i drugim prispodobama, kraljevstvo je Božje tako poziv da nastavimo Kristovo djelo spasenja i da do na kraj zemlje naviještamo ta sveta i uzvišena otajstva.


Uz temu “Navještaj kraljevstva Božjega”, kao dijelu gradiva namijenjenoga za nastavu Katoličkoga vjeronauka u 1. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga:

Ostali materijali za nastavu Vjeronauka u 1. razredu srednje škole:

Svi objavljeni materijali, za sva četiri godišta: