Nebo na dlanu


Uz blagdan Tijelova – Brašančeva


Voljom Tvojom
posvetnom
stvara se nebo na žrtveniku,
na mom dlanu.
Na Riječ Tvoju
šumi pšenica krušna
u kruhu.
Zaiskri nebo
u vinu sunčanom.
Drhti zemlja posvećena
stopama Tvojim,
bremenita vječnošću
u vremenu.

Riječ Tvoja
izrečena nad kruhom,
vinom posvećenim,
Tijelom Tvojim postaje.
Stojim bez daha.
Ti si mi u rukama.
Vječnost na dlanu.
Preslab sam, nedostojan
da te u kruhu,
da te u vinu drugima dijelim,
pretočim žednima života
u krhkom našem vremenu.

Htio sam biti velik pod nebom
dok ponavljam Tvoje Riječi
da postanu djelo,
jelo za vječnost.
Vjerom te dodirujem,
u srcu Te nosim, slab,
a u Tebi jak.