Nedjelja uskrsnuća Gospodinova: Novo tijesto


Čitanja: Dj 10, 34a.37-43; Ps 118, 1-2.16ab-17.22-23; Kol 3, 1-4 (ili: 1Kor 5, 6b-8); Iv 20, 1-9


Uoči svoga najvećeg blagdana Pashe i danas su pobožni Židovi (osobito žene) u velikom poslu: cijela se kuća treba temeljito očistiti, a najveću pozornost posvećuju tome da pronađu i najmanju mrvicu kvasnoga kruha (oni ga zovu „hamec“), koju onda uklanjaju. Jer, blagdan Pashe ujedno je i blagdan beskvasnih kruhova, kada oni sedam dana blaguju samo beskvasni kruh, pri čemu ne smije ostati ništa od staroga (kvasnog) kruha. Ideja je jasna: u novu godinu (koja je u starini započinjala prvim danom proljeća) valja ući s novim tijestom. Staro se napušta. Dolazi novi život, nova mladost.

Polazeći od toga židovskog običaja Pavao piše kršćanima u Korintu: „Očistite stari kvasac da budete novo tijesto“. Zašto? „Jer već je žrtvovana Pasha naša, Krist.“ Kristovim uskrsnućem, smatra Pavao, započinje novo vrijeme. Nebitno je kakav je bio naš „stari kvasac“, nevažno je kakve su nam se ludosti i promašaji događali. Naime, nakon nepravedne i sramotne osude, nakon strašne smrti Krist je uskrsnuo i time pokazuje svima koji žele vjerovati da zlo nipošto nema zadnju riječ, time je otvorio svima vrata spasenja. U ovome svijetu možda izgleda da je nemoguće oduprijeti se zlim porivima, da napreduju nasilnici i nepravednici… Ali, evo, ako povjerujemo u Kristovo uskrsnuće, imamo tu nadu, taj optimizam, tu radost: mogu biti „novo tijesto“. Možemo onda svetkovati ovaj blagdan, kako završava Pavao, „s beskvasnim kruhovima čistoće i istine“.

Biblija nas uvijek iznova potiče na nadu, na vjeru u dobro, na životnu radost. I kada bude prošla ova tjeskoba zbog bolesti kojom smo okruženi, mi ćemo znati (kao što već sada znamo): nismo izgubljeni, nismo prepušteni hirovima sudbine ni svjetskim moćnicima. U nama je ona novina, ona Božja snaga, samo ako joj povjerujemo, ako joj se otvorimo. A što bi bila alternativa? Svijet u kojem vrijedi pravo jačega, koliko god se zaklinjali u vladavinu prava? Zato nas na svoj način ohrabruje Otkrivenje, posljednja Knjiga Novoga zavjeta: „Evo, sve činim novo!“ Za tu smo novinu stvoreni. Za svu vječnost. Sretan Vam Uskrs!