Nevina dječica [dopuni tekst]

O blagdanu Nevine dječice više se može saznati ovdje. Niže donosimo online zadatak za najmlađe u kojem treba popuniti tekst iz Matejeva evanđelja 2,13-18. Za pomoć u rješavanju nudimo riječi, a koje treba smjestiti na svoje mjesto: dvije, utješi, izigrali, skončanja, Egipat, Jeremiji, Sina, dijete, dječake, pogubi, mudraci, proroku, Herod, Josipu, noću, razazna, plač.