O Nedjelji Božje riječi

Crkva Treće nedjelje kroz godinu slavi Nedjelju Božje riječi, a njome se želi istaknuti važnost Svetog pisma u osobnom životu vjernika, u životu župne zajednice, kao i u životu cijele Crkve. 

Nedjelju Božje riječi ustanovio je papa Franjo 30. rujna 2019. godine, na spomendan svetog Jeronima, o 1600. godišnjici njegove smrti, apostolskim pismom u obliku motuproprija Aperuit illis. Motuproprij je dokument koji donosi papa, i to na vlastitu pobudu, a on ga osobno i potpisuje.

Sveti Jeronim rođen je u našim krajevima, oko 350. godine, u mjestu Stridonu, za koje se danas ne zna točno gdje se nalazilo, iako se najčešće drži da je riječ o Štrigovi u Međimurju ili pak da se nalazilo u blizini Bosanskog Grahova. Veliki dio svoga života proveo je u Betlehemu, živeći skromno i provodeći pokornički život, a ondje je i umro u svojoj samostanskoj sobici 420. god., nedaleko od spilje Isusova rođenja. Bio je vrlo učen, a budući da je izvrsno poznavao Sveto pismo i jezike, tadašnji papa Damaz povjerio mu je zadaću prevođenja Svetog pisma na latinski jezik. Taj se njegov prijevod nazivao Vulgata, a dugo se vremena zadržao kao službeni prijevod Svetog pisma u cijeloj Katoličkoj Crkvi. Upravo poradi tolike veličine svetoga Jeronima i njegove ljubavi prema Svetom pismu, papa Franjo je kao znak zahvalnosti i poticaja da se i mi trudimo svim snagama upoznavati Sveto pismo i živjeti po njemu ustanovio Nedjelju Božje riječi na njegov spomendan.

Sam naziv motuproprija Aperuit illis upućuje na riječi Lukina Evanđelja 24,45, gdje čitamo ovako: “Tada im otvori pamet da razumiju Pisma”, a one su usko povezane s riječima svetog Jeronima, koji je znao govoriti: “Ne poznavati Sveto pismo znači ne poznavati Krista.” Tako nas i Sveto pismo i sveti Jeronim i Papa potiču da često imamo u rukama tu Knjigu Božje objave te da se na njoj duhovno hranimo. Po riječima svetih pisaca, koji su bili nadahnuti Duhom Svetim, spoznajemo da je Krist jedini Spasitelj koji nas je otkupio svojim vazmenim otajstvom: mukom, smrću, uskrsnućem, uzašašćem i proslavom. Tako je Sveto pismo prije svega Božja riječ po kojoj Bog i danas progovara svakome tko se otvori poticajima Duha Svetoga, pa nam tako po naviještenoj riječi u svetoj Misi i u svakodnevnom čitanju Svetoga pisma otkriva svoju volju i privlači nas k sebi.