»Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« (Iv 11,4)
Shadow

O portalu

Portal Vjera i djela djeluje od 2013. god., a sadržajno obuhvaća različite teme:

  • stručne i znanstvene teološke radove svih teoloških grana, a posebno iz područja Svetoga Pisma, liturgike, crkvenoga prava i patrologije;
  • prijevode, tumačenja i komentare dokumenata Crkvenoga Učiteljstva;
  • nedjeljne i blagdanske homilije i propovijedi za sve tri liturgijske godine;
  • životopise svetaca, povijest blagdana, smisao i značenje svetih vremena, te uz njih povezane narodne i crkvene običaje, i to za većinu dana u liturgijskom kalendaru;
  • kolumne, osvrte i komentare na različita crkvena i društvena zbivanja;
  • pjesme, priče, duhovna razmatranja i druge priloge kojima je svrha potaknuti na dublju duhovnost i pobožnost;
  • vjeronaučne i katehetske materijale, kako za osnovnoškolski, tako i za srednjoškolski uzrast;
  • recepte, različite savjete i druge priloge vezane uz svakodnevni život, itd.

Cilj portala je njegovati učenje Katoličke Crkve i na takav način biti poticaj čitateljima u izgradnji u duhovnom i intelektualnom smislu.


Stalni suradnici: Velimir Blažević, Ivan Bodrožić, Ivica Čatić, Lidija Domorad, Ivica Huljev, Zdenko Ilić, Mirko Jurić, Oliver Jurišić, Snježana Majdandžić-Gladić, Đurica Pardon, Zvonko Pažin, Petar Marija Radelj, Hrvoje Šijak, Slavko Vranjković

Urednica: Snježana Majdandžić-Gladić

Kontakt: info@vjeraidjela.com