»Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje...« (Mt 13,23a)

Od Boga odabrani – digitalni priručnik za Katolički vjeronauk u 2. razredu srednje škole


Klikom na gornju sliku ili na ovu poveznicu otvara se digitalni neslužbeni priručnik za drugo godište srednje škole Od Boga odabrani. Njegov sadržaj slijedi aktualni Plan i program Katoličkoga vjeronauka, a podijeljen je na četiri dijela, prema četiri nastavne cjeline. Svaki naslov unutar cjelina predstavlja nastavnu jedinicu, a one su sastavljene od dva temeljna dijela: sažetaka i digitalnih materijala.

Sažetci služe za okvirno snalaženje unutar teme, dok ponuđeni digitalni materijali obuhvaćaju tekstualno proširenje sadržaja, prezentacije, radne listove za ispis, radne materijale za online rješavanje, video-priloge, svetopisamske i druge tekstove, itd.

Priručnik je otvorenog tipa, što znači da će se sadržaji s poveznica, radi poboljšanja, često mijenjati i nadopunjavati. On ima i svoju komparativnu bilježnicu, koja se može preuzeti ovdje.

Digitalni priručnik za prvo godište Katoličkog vjeronauka u srednjoj školi može se preuzeti ovdje, za treće ovdje, a za četvrto ovdje.


Dijelovima digitalnog priručnika za drugo godište, podijeljenima prema nastavnim cjelinama i jedinicama, može se pristupiti niže.


DRUGI RAZRED

 
Digitalni materijali
1. Uvod u nastavni plan i program
I. SLOBODA – IZBOR I ODGOVORNOST  
2. Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti
3. Sloboda i odgovornost
4. Moć Isusove slobode
5. Ususret drugome
6. Bijeg od slobode
7. Izbor trajnih vrjednota
II. ŽIVOT S CRKVOM I U CRKVI  
8. Otajstvo Crkve
9. Darovi milosnoga života i zajedništva
10. Euharistija – izvor i vrhunac života i poslanja Crkve
11. Karizme u Crkvi
12. Redovite službe u Crkvi
13. Jedna Crkva u mnoštvu Crkava
14. Blažena Djevica Marija – uzor vjere i Majka Crkve
15. Ponavljanje gradiva
16. Provjera znanja
III. ZAJEDNICA KOJA OSLOBAĐA I SLUŽI: POVIJEST CRKVE  
17. Susret s antičkim svijetom
18. Polaganje kršćanskih temelja (kršćanstvo u ranom srednjem vijeku)
19. Svjetla i sjene srednjega vijeka
20. Procvat kršćanstva
21. Ponavljanje
22. Crkva u doba humanizma
23. Crkva u doba reformacije – vrijeme dubokih podjela
24. Crkva i moderno doba
25. Crkva pred promjenama suvremenog svijeta
26. Ponavljanje
IV. S CRKVOM NA PUTU VJERE I SLOBODE – MOLITVA, SLAVLJE, SVJEDOČENJE  
27. Izrazi vjere i štovanja Boga
28. Liturgijska godina, liturgijski prostor,  liturgijsko posuđe, liturgijske boje, liturgijsko ruho i liturgijske knjige
29. Kršćanska molitva
30. Krunica i Časoslov
31. Slavljenje vjere u zajedništvu
32. Dragovoljstvo kao oblik služenja
33. Ponavljanje
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena