»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Otajstvo Crkve


Za vjernike je Crkva otajstvo. Ona je tako zajednica onih koji su povjerovali Evanđelju i nastoje svojim životima nastaviti Kristovo poslanje spasenja svih ljudi. Crkvu vodi Duh Sveti i zato je ona sveta, ali ju činimo mi ljudi i zato je po nama i grešna. Crkva je, nadalje, i materijalna i duhovna, odnosno vidljiva po ljudima i hijerarhijskom ustrojstvu, ali je i nadnaravna po svom poslanju i Božjem vodstvu. Crkva ujedinjuje i one vjernike koji su na zemlji s onima koji su na nebesima. Crkva je i Kristovo Tijelo, Hram Duha Svetoga, Narod Božji, Kristova Zaručnica…, a sve su to slike po kojima se očituje njezina otajstvenost.

Kao nadpovijesna institucija, Crkva se ni na koji način ne može i ne smije uspoređivati s nekim drugim svjetovnim institucijama, pa je stoga važno razvijati svijest o njezinom značenju kao sakramenta sveopćega spasenja. Ona istina postoji u povijesti, vidljiva je i sa svojim dobrim i sa svojim grešnim stranama, ali je utemeljena u Božjoj volji i u tom smislu ima opunomoćenost da donosi ljudima božanski život.

Crkvu je ustanovio Isus Krist i snagom Duha Svetoga vodi ju kroz cijelu povijest. Ona u sebi obuhvaća hijerahijsku vidljivu razinu, ali ujedno i onu nevidljivu, duhovnu. Njezin hijerarhijski vid utemeljen je na Kristovom davanju prvenstva svetome Petru, kao i na posebnosti i izabranju Dvanaestorice. Kao što su nakon Kristove smrti Crkvu vodili apostoli sa svetim Petrom na čelu, tako je i danas vode nasljednici apostola – biskupi, na čelu s Petrom naših dana – papom. Takav vidljivi ustroj ima duhovni cilj, a svaka hijerarhijska služba ima svrhu služenja i privođenja vjernika vjeri.

Osim crkvene hijerarhije, Crkva obuhvaća i narod, odnosno ona je vidljiva zajednica onih koji vjeruju u Krista, a svi vjernici zajedno imaju jednako dostojanstvo, utemeljeno na sakramentu krsta. U tom smislu, Crkva ima i ljudski i božanski element, ona je vidljiva i nevidljiva, prisutna je u svijetu, ali je na putu prema nebeskoj Crkvi, a njezino poslanje je uprisutniti kraljevstvo Božje i sve ljude privesti nebeskoj slavi. Zato je ona otajstvo, odnosno sakrament najtješnjeg sjedinjenja ljudi s Bogom, takvo koje se ne zatvara u svoje okvire, nego je usmjerena prema svim ljudima, odnosno želi cijeli ljudski rod izgraditi u Kristovo Tijelo i Hram Duha Svetoga.

Zato je razumljivo da je Crkva istovremeno i materijalna i duhovna, da je istovremeno božanska i ljudska, da je istovremeno i sveta i grešna, da je ovdje na zemlji prisutna, ali povezana s onima koji su umrli, kako s trpećom Crkvom, tako i proslavljenom.  Svi ti vidovi govore o njezinoj nespoznatljivoj dubini, o njezinoj otajstvenosti, poradi čega smo pozvani svakodnevno razvijati ljubav prema toj Kristovoj Zaručnici, za koju je On darovao svoj život. Važno je zato uvijek se truditi rasti ne samo u ljubavi prema Bogu, nego i u ljubavi prema Crkvi.

Uz temu “Otajstvo Crkve”, kao dijelu gradiva namijenjenoga za nastavu Katoličkoga vjeronauka u 2. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga:


Prilozi
1
2
3
4
5
6

Ostali materijali za nastavu Vjeronauka u 2. razredu srednje škole:

Radni materijali za 2. razred
1
2

Svi objavljeni materijali, za sva četiri godišta:

Svi radni materijali
1