»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Pedesetnica – Duhovi (B) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna:
Gospodine, smiluj se:
Otpjevni psalam:
Duhovska posljednica (nakon 2. čitanja):
Sveopća molitva:
Prinosna:
Pričesna:
Završna: