Petak Muke Gospodinove – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Petak Muke Gospodinove – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Otpjevni psalam:
Pjesma prije Evanđelja:
Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu:
Pokazivanje križa:
Klanjanje križu:
Pričesna:
Sve note zajedno: