Podijeliti život


Vrlo korisna i često korištena
komanda u svijeta komunikacija
je i komanda ‘podijeli’ – engleski share.
Ne samo što je vrlo popularna,
nego odražava i istinsku ljudsku potrebu
da s drugima podijelimo sadržaje
koji su nam od osobitog značaja
i koje držimo obogaćenjem iskustva
i proširenjem vlastitih spoznaja.
U bit ljudskog života pripada
da ne čuvamo za sebe bogatstva duha
nego da ih posredujemo dijeleći ih
na način na koji smo ih i primili.
Najuzvišeniji primjer u svemu
dao nam je dobri i milosrdni Bog.
Od samih početaka dijelio nam je
obilja svoga božanskog života,
da bi u punini vremena iz preobilne ljubavi
podijelio s nama vječnog Sina jedinca –
najsvetije i najdragocjenije blago srca.
Isti taj Sin je s nama velikodušno podijelio
ne samo neizmjerni božanski život,
nego je, postavši po Mariji sinom čovječjim,
ponizno podijelio sudbinu
ograničenoga ljudskog života.
A ako se on nije ustezao podijeli
naše slabosti, siromaštvo i bijedu,
zar mi vjernici smijemo oklijevati
dijeliti darovano bogatstvo
milosnog božanskog života?