Post i nemrs [video]

Post i nemrs [video]

Post i nemrs pripadaju najpoznatijim vjerskim obilježjima. Katolici su ih oduvijek cijenili, a njihov smisao prvenstveno je vezan uz odnos prema Bogu, drugima i sebi. Dakle, to je oblik zahvaljivanja te iskazivanja milosrđa drugima. Naime, onaj novac koji biste inače potrošili da zadovoljite svoju glad, na post i nemrs imate priliku pokloniti onima manje sretnima od vas. Post je uzdržavanje od jela, odnosno kad postite smijete se jednom u danu najesti do sitosti. Dopušteno je imati dodatne manje obroke. Post obvezuje sve katolike od navršene 18. pa sve do 60. godine života i to na Čistu srijedu i Veliki petak. Naravno, u određenim okolnostima oslobođeni ste te obveze. Neke od tih okolnosti mogu biti trudnoća, putovanje, težak fizički rad, bolest… Kad postite smijete jesti bilo što, čak i meso. Poanta je da se do sitosti smijete najesti samo jednom. Po pitanju tekućine ne postoje nikakve posebne odredbe. Naravno, preporuča se da postite i neke druge dane, ali vam je tu ostavljena sloboda. Jako veliku vrijednost za katolike ima post o kruhu i vodi.

Nemrs je pak uzdržavanje od jedenja mesa. Dakle, kad nemrsite smijete jesti do sitosti koliko god puta želite, naravno pazeći na uobičajenu umjerenost u jelu i piću, samo ne smijete jesti meso. Nemrs obvezuje sve katolike od 14. godine života i to svakoga petka. Dakle, ne samo u korizmene petke, nego svakog petka osim ako je u petak svetkovina te eventualno ukoliko je u petak neko vjenčanje ili veliko obiteljsko slavlje. Petak naravno nije odabran slučajno, već zato jer je to dan na koji je Isus raspet na križu. Kao i kod posta, u određenim okolnostima oslobođeni ste te obveze, ali ste dužni onda odreći se nečeg drugog (pušenja, piva itd.) ili učiniti neko dobro djelo (obilnija molitva, čitanje Svetoga pisma).

Sve u svemu, na Čistu srijedu i Veliki petak zapovjedani su i post i nemrs. Zbog posta se taj dan do sitosti smijete najesti samo jednom, a zbog nemrsa niti jedan obrok taj dan ne smije sadržavati meso. Sve ostale petke obvezan je samo nemrs, dakle nema mesa.

No što je s ribom, zašto se ona smije jesti? Prvo, valja znati da nije dopušteno jesti jedino ribe, već sve morske životinje, primjerice lignje pa čak i krokodila, ukoliko se složite da je krokodil vodena životinja. Biblijskom klasifikacijom možemo govoriti o kopnenim, nebeskim i morskim ili vodenim životinjama. Dakle, ne radi se o tome da se ne smije jesti meso, već se jedino smiju jesti vodene životinje. Zašto? Povijesno gledano, izgleda da postoje 3 razloga. Prvi je taj da se držalo da su kopnene i nebeske životinje ukusnije, a poanta pokore je uskratiti si neko zadovoljstvo. Drugi je razlog, a njega navodi sv. Toma Akvinski, da vas kopnene i nebeske životinje čine raspoloženima za, kako da to kažemo, bračne aktivnosti, a u njima uživati nije baš u duhu pokore. Eh da, čari skolastičke misli. Treći je razlog moguće i to da su se vodene životinje smatrale hranom siromaha. Budući da za vrijeme nemrsa želite imati skromnu prehranu, onda nema smisla da se hranite životinjama bogataša, već životinjama siromaha. Jasno, danas mi imamo malo drugačije spoznaje o odnosu hrane i libida, a riba je češće skuplja od svinjetine. Zato, umjesto da se previše zadržavate na razmišljanju oko toga što pojesti, jednostavnije se voditi načelom da vam obrok bude skroman. Dakle, nije baš u duhu nemrsa najesti se jastoga, krokodila, dagnji ili lososa. Naravno, ne treba pak ići niti u drugu krajnost pa jesti ćevape pod izlikom da su jeftiniji od orade i sl.

Za nemrs postoji i jedan zanimljiv teološki razlog. Njega nam nudi već spomenuti Toma. Naime, u petak je Isus predao svoje tijelo, doslovno meso, za nas. Stoga se na petke i mi odričemo mesa te se na taj način žrtvujemo i prisjećamo Isusove muke i smrti.

Sve u svemu, poanta posta i nemrsa nije tražiti nekakve „rupe u zakonu“, već učiniti žrtvu na veću slavu Božju, ali i na korist drugih i sebe. Za organizam je dobro da barem 2 puta u godini ima dan odmora od teške i preobilne hrane. No ključno je uvijek voditi se Isusovim riječima (Mt 6,16-18):

»I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti, naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«