Pregled djela Josepha Ratzingera / Benedikta XVI.


Na portalu Vjera i djela

kronološkim redom nastanka

1. listopada 1986. Zbor za učenje vjere, Pismo Homosexualitatis problema biskupima Katoličke Crkve o pastoralnoj skrbi za homoseksualne osobe, potpisali kard. Joseph Ratzinger i nadbiskup Alberto Bovone, odobrio papa Ivan Pavao II.

1998. Joseph Ratzinger, Dušobrižništvo braka mora se temeljiti na istini, uvodnik knjige Zbora za učenje vjere iz 1998.

1998., 2010. i 2011. Benedikt XVI. o blaženom Alojziju Stepincu

10. prosinca 2000. Joseph Ratzinger, Samo Bog jamči čovjekovu veličinu, predavanje o novoj evangelizaciji na susretu kateheta (vjeroučitelja) i nastavnika religije

2002. Ratzinger o sebi godine 2002.

3. lipnja 2003. Zbor za učenje vjere, Promišljanja o prijedlozima za zakonsko priznavanje životnih zajednica među homoseksualnim osobama, potpisali kard. Joseph Ratzinger i nadbiskup Angelo Amato, odobrio papa Ivan Pavao II. 28. ožujka 2003.

1. travnja 2005. Joseph Ratzinger, Europa u krizi kultura, predavanje u Subiacu

15. prosinca 2005. Benedikt XVI., Božić postaje jedan od nas, blizak nama i počinje biti naš brat, govor rimskim sveučilištarcima

30. ožujka 2006. Benedikt XVI., Načela o kojima se ne može pregovarati, govor sudionicima skupa Studijskih dana o Europi Europske pučke stranke

29. kolovoza 2006. Duhovna oporuka pape Benedikta XVI.

28. siječnja 2007. Benedikt XVI., Aktualni učitelj dijaloga, o sv. Tomi Akvinskom uz Gospino pozdravljenje

22. veljače 2007., Benedikt XVI. o rastavljenima-pa-ponovovjenčanima, točke 27–29 apostolske poslijesinodne pobudnice Sacramentum caritatis Vrhovnoga Svećenika Pape Benedikta XVI. biskupima, svećenicima, posvećenicima, posvećenicama i kršćanskim vjernicima svjetovnjacima: o Euharistiji, izvoru i vrhuncu crkvenoga života i poslanja

8. veljače 2008. Benedikt XVI., Vjeronauk služi prihvaćanju kršćanskoga načina života, govor biskupima Kostarikanske biskupske konferencije

12. rujna 2008. Benedikt XVI., Tražiti Boga: Govor svijetu kulture, govor u Kolegiju bernardinaca u Parizu

11. srpnja 2009. Benedikt XVI., Neka Bog ponovo dobije mjesto u akademskom životu, govor sudionicima prvoga Europskoga susreta studenata 

15. travnja 2010. Benedikt XVI., Nužno je priznati što je pogrješno u našem životu, homilija članovima Papinskoga biblijskoga povjerenstva

2. lipnja 2010. Benedikt XVI. o sv. Tomi Akvinskom (I.), kateheza srijedom

16. lipnja 2010. Uskladivost vjere i razuma – Benedikt XVI. o sv. Tomi Akvinskom (II.), kateheza srijedom

23. lipnja 2010. Učiti od svetoga Tome – Benedikt XVI. o sv. Tomi Akvinskom (III.), kateheza srijedom

26. veljače 2011. Benedikt XVI., Prekid trudnoće ubija dijete, uništava ženu i zasljepljuje savjest, govor sudionicima 17. Opće skupštine Papinske akademije za život

22. rujna 2011. Benedikt XVI., Srce koje čuje: promišljanja o temeljima prava, govor u Reichstagu u Berlinu

jesen 2018. Benedikt XVI., Crkva i sablazan spolnih zlostavljanja, bilješke o spolnom zlostavljanju u Katoličkoj Crkvi

18. svibnja 2020., Benedikt XVI., U Ivanu Pavlu II. vidljiva je veličina koja se pojavila u Lavu I. i Grguru I., uz stoljetnicu rođenja svetoga Ivana Pavla II.

6. veljače 2022. Benedikt XVI., Isus je moj prijatelj, brat i branitelj, pismo vjernicima povodom stručnoga mišljenja o zlostavljanju u Münchenskoj i freisinškoj nadbiskupiji između 1945. i 2019.

 Zbor za učenje vjere s kard. Ratzingerom na čelu na hrvatskom

Sacerdotium ministeriale (6. VIII. 1983.): Poslanica biskupima Katoličke Crkve o nekim pitanjima koja se tiču služitelja Euharistije, AKSA, br. 695 od 9. IX. 1983., Prilog, str. 1–5; Nova et vetera (Sarajevo), XXXVI (1986.) 1–2, str. 186–190; Heinrich Denzinger – Peter Hünermann, Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, Đakovo, 2002., br. 4720–4723, str. 946–947.

Libertatis nuntius (6. VIII. 1984.): Uputa o nekim aspektima „teologije oslobođenja“, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1985., 2003.3 (Dokumenti, 71); Heinrich Denzinger – Peter Hünermann, Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, Đakovo, 2002., br. 4730–4731, str. 947–950.

Epistola de exorcismis (29. IX. 1985.): Pismo upućeno mjesnim ordinarijima: dozivaju se u pamet vrijedeći propisi o egzorcizmima, Nova et vetera (Sarajevo), XXXVI (1986.) 1–2, str. 191.

Libertatis conscientia (22. III. 1986.): Naputak o kršćanskoj slobodi i oslobođenju, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1986. (Dokumenti, 81); Heinrich Denzinger – Peter Hünermann, Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, Đakovo, 2002., br. 4750–4776, str. 950–956.

Homosexualitatis problema (1. X. 1986): Pismo o pastoralnoj skrbi za homoseksualne osobe

Donum vitae: Naputak o poštovanju ljudskoga života u njegovu početku i o dostojanstvu rađanja (22. II. 1987.): Dar života: naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja: odgovori na neka aktualna pitanja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1987., 1997. (Dokumenti, 88); Valentin Pozaić, Život prije rođenja, Zagreb 1990., str. 193–234; Heinrich Denzinger – Peter Hünermann, Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, Đakovo, 2002., br. 4790–4807, str. 957–965; Glas Koncila (Zagreb), XLIV (2005.) 1.602 / 6. III., str. 4; Stanko Lasić, Pravo na rođenje u učenju Crkve, Zagreb: FTI, 2009., str. 211–229 (PDF, str. 212–230).

De quibusdam rationibus christianae meditationis (15. X. 1989.): Istočnjački oblici meditacije i kršćanska molitva : pismo Kongregacije za nauk vjere biskupima o nekim aspektima kršćanske meditacije, Svesci Kršćanske sadašnjosti, br. 68–69, 1990., str. 3–11.

Odgovori na pitanja o uklanjanju maternice (31. srpnja 1993.): Stanko Lasić, Pravo na rođenje u učenju Crkve, Zagreb: FTI, 2009., str. 238–239 (PDF, str. 239–240).

Odgovor o dvojbi glede nauka apostolskoga pisma Ordinatio sacerdotalis (28. X. 1995.): IKA, br. 47/95 od 23. XI. 1995., str. 20; https://ika.hkm.hr/novosti/odgovor-na-sumnju-glede-nauka-apostolskog-pisma-ordinatio-sacerdotalis/

Donum veritatis (24. V. 1990.): Crkva u svijetu, (1997.) 1, str. 11–13; Donum veritatis : smjernica o crkvenom pozivu teologa, preveo Nikola Eterović, Split: Crkva u svijetu, 1997.

Pismo Annus internationalis familiae o primanju svete Pričesti vjernika koji su nakon rastave braka sklopili novi (14. IX. 1994.): Pismo o pristupanju rastavljenih i ponovno vjenčanih vjernika euharistijskoj pričesti (14. IX. 1994.), IKA, br. 41/94 od 19. X. 1994., str. 19–20

Agendi ratio in doctrinarum examine (29. VI. 1997.): Poslovnik za provjeravanje nauka, IKA, br. 36/97 od 4. IX. 1997., str. II–IV.

Razmišljanja: Primat Petrova nasljednika u otajstvu Crkve (31. X. 1998.): IKA, br. 45/98 od 12. XI. 1998., str. I–III.

Dominus Iesus (6. VIII. 2000.): deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve, preveo Slavko Antunović, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2000. (Dokumenti, 125).

Ardens felicitatis (14. IX. 2000.): Naputak o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje, preveo Slavko Antunović, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2001. (Dokumenti, 126).

O nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu (24. XI. 2002.): Doktrinalna nota o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu, Zagreb: Ika, 2003., (Ika-dokumenti 8); Zagreb: Obiteljski centar, 2003., 2007.

Promišljanja o prijedlozima za zakonsko priznavanje životnih zajednica među homoseksualnim osobama (31. VII. 2003.): Promišljanja u svezi sa zakonskim prijedlozima o priznavanju zajednica osoba istoga spola, preveo Branko Jozić, Split: Verbum, 2003.

Djela Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. tiskana na hrvatskom

Apostoli i prvi Kristovi učenici (preveo Branko Jozić, Split: Verbum, 2011.)

Benedikt XVI. učitelj vjere (priredio Petar Marija Radelj, Varaždinske Toplice: Tonimir, 2023.)

Bilješke o Euharistiji (prema J. Ratzingeru u prvom dijelu / Rudolf Brajčić, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1971.)

Bog i svijet : vjera i život u našem vremenu, razgovor s Peterom Seewaldom (s njemačkoga prevela Branka Grubić, Zagreb: Mozaik knjiga, 2003., 2005.)

Bog Isusa Krista : razmatranja o Trojedinom Bogu (preveo Ivan Ivanda, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2005., 2010.2)

Bog je s nama: Euharistija: središte života (s njemačkoga preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2004., 2005.2)

Božićni blagoslov : meditacije (prevela Marija Benedikta Matošević, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2005.)

Božja ljubav bila vazda s nama : misli za svaki dan (preveo Božidar Brezinščak Bagola, Đakovo: Karitativni fond UPT, 2008.)

Božja revolucija (preveo Branko Jozić, Split: Verbum, 2005.)

Božji sjaj u našem vremenu : razmatranja o crkvenoj godini (preveli Mato Balić i Adalbert Rebić, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2007.)

Caritas in veritate = Ljubav u istini : enciklika o cjelovitome ljudskom razvoju u ljubavi i istini upućena biskupima, prezbiterima, đakonima, posvećenim osobama, vjernicima laicima i svim ljudima dobre volje (preveo Mislav Kovačić, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2009., 2010.2)

Crkva i sablazan spolnih zlostavljanja (s njemačkoga preveo Petar Marija Radelj, Varaždinske Toplice: Tonimir, 2019.)

Crkva, Izrael i svjetske religije (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2007.)

Crkveni oci od Klementa Rimskoga do Augustina (preveo Ivan Nekić, Split: Verbum, 2011.)

Današnja situacija u Crkvi, Služba Božja (Makarska), 11 (1971.), br. 5–6, str. 354–365. * Predavanje 9. kolovoza 1970. u Kölnu o 60. obljetnici svećeništva kardinala Josepha Fringsa.

Demokracija u Crkvi: mogućnosti i granice (s njemačkog prevela Ingeborg Gočev, Đakovo: Karitativni fond U pravi trenutak, 2002.)

Deus caritas est = Bog je ljubav : enciklika biskupima, prezbiterima i đakonima, posvećenim osobama i svim vjernicima laicima o kršćanskoj ljubavi (s talijanskoga preveo Slavko Antunović, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.1, 2006.2, 2006.3, 2016.4, 2023.5)

Dijalektika sekularizacije: Juergen Habermas i Joseph Ratzinger o umu i religiji, s njemačkoga prevela Nataša Medved, Europski glasnik (Zagreb), 12 (2007.), br. 12, str. 184–208.

Djetinjsko Isusovo (s njemačkoga preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2012., 2016.2)

Dođi, Duše Presveti : duhovske propovijedi (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2012.)

Dogma i navještaj (preveo Ivan Ivanda, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2011.)

Duh liturgije : temeljna promišljanja (s njemačkoga preveo Tomislav Pervan, Mostar: ZIRAL, 2001.; Split: Verbum, 2015., 2015.2)

Duhovne misli : sabrano iz prve godine pontifikata : (travanj 2005. – ožujak 2006.)(preveo Slavko Antunović, Split: Verbum, 2009)

Eshatologija : smrt i vječni život (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2016., 2017.2)

Europa : njezini sadašnji i budući temelji (preveo Josip Krpeljević, Split: Verbum, 2005., 2013.)

Gledati Probodenoga : pokušaji duhovne kristologije (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2008.)

Granice crkvene vrhovne vlasti : novi dokument pape Ivana Pavla II. o pitanju zaređivanja žena (s njemačkoga preveo Mato Balić, Svesci Kršćanske sadašnjosti, br. 85–86, 1995., str. 61–65)

Hod prema Uskrsu (preveo Mladen Parlov, Split: Verbum, 2006.)

Intervju s umirovljenim papom Benediktom XVI. (preveo Ivan Ivanda, Communio Zagreb, god. 42 (2016.), br. 125, str. 5–10)

Intima Ecclesiae natura = Duboka narav Crkve : apostolsko pismo u obliku motuproprija o službi djelatne ljubavi (preveli Slavko Antunović, Suzana Borko, Boris Peterlin, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2014.)

Isus iz Nazareta : I. dio : Od krštenja na Jordanu do preobraženja (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2007., 2008.2, 2013.3, 2018.4)

Isus iz Nazareta : II. dio : Od ulaska u Jeruzalem do uskrsnuća (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2011.)

Ivan Pavao II. : moj ljubljeni prethodnik (preveo Slavko Antunović, Split: Verbum, 2008.)

Iz dubine naših srca (u suauktorstvu s kard. Robertom Sarahom, prevela Lidija Paris, Split: Verbum, 2020.)

Katekizam Katoličke Crkve, Zagreb: Hrvatska biskupska konferencija, 1994., 812 str.; dorađeno izdanje, Zagreb: Glas Koncila, 2016., 928 str.; 2. dorađeno i promijenjeno izdanje, Zagreb: Glas Koncila, 2023., 928 str.

Katekizam Katoličke Crkve : kompendij, Split: Verbum, 2006., 207 str., 2006.3, 2008.4, 2011.5, 2012.6, 2012.7, 2015.8, 2017.9, 2019.10, 2020.11, 2022.12, 2023.13

Kći sionska : marijanska pobožnost u Crkvi (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2008.)

Koncil na putu : osvrt na drugo zasjedanje (preveo Robert Vukoja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.)

Križni put na Koloseju na Veliki petak 2005. (preveo Ante Mateljan, Split: Verbum, 2006., 2014.2)

Kršćansko bratstvo (preveo Robert Vukoja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.)

Kršćanstvo i kriza kultura (preveo Ivan Nekić, Split: Verbum, 2008.)

Liturgija i glazba, Sveta Cecilija (Zagreb), 56 (1986.), br. 1–2, str. 6–11. * Uvodno izlaganje na VIII. međunarodnom kongresu crkvene glazbe u Rimu 17. studenoga 1985.

Ljubav koja spašava (s njemačkoga i talijanskoga preveo Ante Mateljan, Split: Verbum, 2020.)

Ljubljena Crkvo u Hrvata : poruke apostolskoga pohoda Hrvatskoj 4. i 5. lipnja 2011. (Varaždinske Toplice: Tonimir, 2011.)

Marija u riječi Benedikta XVI. (uredio Dinko Aračić, Split: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 2018.)

Milost i poziv bez opoziva : osvrti na traktat De Iudaeis (preveo Ivica Raguž, Communio Zagreb, god. 44 (2018.), br. 132, str. 6–20)

Misli Josepha Ratzingera o novoj i staroj Liturgiji (s francuskoga, njemačkoga i španjolskoga preveo Krešimir Veselić, Marulić, god. 40 (2007.), br. 1, str. 42–47)

Misli o obitelji (preveo Branko Jozić, Split: Verbum, 2011.)

Misli o svećeništvu (preveo Danijel Labaš, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2009.)

Moj život : autobiografija (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2005., 2006.2)

Molitve (preveo Ante Mateljan, Split: Verbum, 2010.)

Motu proprio Summorum pontificum i Pismo pape Benedikta XVI. prigodom njegova objavljivanja (preveli Tin Šipoš i Mislav Kovačić, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2009., Dokumenti, 152).

Mudrost svetih : poticaji iz života 80 svetaca (preveo Ante Mateljan, Split: Verbum, 2012.)

Na putu k Isusu Kristu (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2005.)

Najneobičniji razgovor na svijetu (razgovor Pape Benedikta XVI. s astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji, 21. svibnja 2011., preveo Marijan Jelenić, Istarska Danica 2012., Pazin, 2011., str. 161–165)

Naučiti vjerovati : duhovna poruka nade i ohrabrenja (preveo Branko Jozić, Split: Verbum, 2013., 2013.2)

Nazvao sam vas prijateljima : zajedništvo na putu vjere (Split: Verbum, 2008.)

Nebo i zagrobni život : razmišljanja o nadsvijetu (Zagreb: HKD sv. Jeronima, 2009.)

Nema bijega od dileme, Obnovljeni Život (Zagreb), 36 (1981.), br. 1.

Novi izljevi Duha : pokreti u Crkvi (preveo Mladen Parlov, Split: Verbum, 2008.)

O kardinalu Franji Šeperu, svom prethodniku na čelu Zbora za učenje vjere, u: Veritatem facientes in caritate: zbornik radova Međunarodnoga simpozija o kardinalu Franji Šeperu povodom 20. obljetnice smrti, Zagreb: Glas Koncila: Kršćanska sadašnjost, 2003.

O krštenju : propovijedi pape Benedikta XVI. (Zadar: Zadarska nadbiskupija, 2013.)

O relativizmu i vrjednotama (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2009.)

O savjesti (prevela Aleksandra Marija Chwalowsky, Split: Verbum, 2009.; 2014.2)

O smislu kršćanskog života : tri adventske propovijedi (prevela Marija Benedikta Matošević, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.)

O vjeri, nadi i ljubavi (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2007., 2014.)

Osloboditi slobodu : kršćani pred izazovima suvremenoga društva i politike (preveo Darko Grden, Split: Verbum, 2019.)

Papa Hrvatima : svi Papini govori : Zagreb, 4.–5. lipnja 2011. (Split: Verbum, 2011.)

Pastirsko pismo pape Benedikta XVI. katolicima Irske, u: Crkva i pedofilija – otvorena rana : psihološko-pastoralni pristup / Giovanni Cucci, Hans Zollner (preveo Miroslav Fridl, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2011., str. 131–146)

Porta fidei = Vrata vjere : apostolsko pismo u obliku motuproprija pape Benedikta XVI. kojim se proglašava Godina vjere (preveo Slavko Antunović, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2012., 2012.2, 2012.3)

Posljednje koncilsko zasjedanje (preveo Robert Vukoja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.)

Posljednji razgovori s Peterom Seewaldom (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2016., 2016.2)

Predgovor Josepha Ratzingera, u: Uwe Michael Lang, Okretanje prema Gospodinu : orijentacija u liturgijskoj molitvi (preveli Ivan Antunović i Elvis Razov, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2007.)

Predgovor, u: YOUCAT hrvatski : katekizam Katoličke Crkve za mlade (preveo Ante Mateljan, Split: Verbum, 2011., 2011.2, 2011.3, izmijenjeno izdanje 2012.4, 2013.5, 2014.6, 2015.7, 2017.8, 2019.9, 2021.10 , 2022.11)

Prvo zasjedanje Drugoga vatikanskog koncila : osvrt (preveo Robert Vukoja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.)

Psalmi večernje : večernja molitva s Crkvom / Ivan Pavao II., Benedikt XVI. (preveo Darko Tepert, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.)

Razgovor o vjeri, razgovarao Vittorio Messori (preveo Ante Burić, Split: Verbum, 1998., 2001.2, 2005.3, 2013.)

Rezultati i problemi trećega koncilskog zasjedanja (preveo Robert Vukoja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.)

Riječ Božja : pismo – tradicija – služba (priredili Peter Huenermann i Thomas Soeding, preveo Ivan Ivanda, Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2012.)

S Isusom u život : papa prvopričesnicima (Split: Verbum, 2007.1, 2009.2, 2012.3)

Sacramentum caritatis = Sakrament ljubavi : postsinodalna apostolska pobudnica Svetoga Oca Benedikta XVI. o euharistiji, izvoru i vrhuncu života i poslanja Crkve, upućena biskupima, kleru, osobama posvećenog života i vjernicima laicima (s talijanskoga preveo Mislav Kovačić, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2007., 2008.2)

Slavlje vjere : ogledi o teologiji liturgije (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2018.)

Slike nade: od blagdana do blagdana (s njemačkoga preveo Adalbert Rebić, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1998.)

Sol zemlje: kršćanstvo i Katolička Crkva na prijelazu tisućljeća: razgovor s Peterom Seewaldom (s njemačkoga prevela Branka Grubić, Zagreb: Mozaik knjiga, 1997., 2005.2, 2010.; Zagreb: Vesela izdanja, 2011.)

Spe salvi = U nadi spašeni : enciklika vrhovnog svećenika biskupima, prezbiterima i đakonima, zavjetovanim osobama i svim vjernicima laicima o kršćanskoj nadi (s talijanskoga preveo Slavko Antunović, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008., 2008.2, Dokumenti, 149)

Stajati pred, hodati s, klečati pred Gospodinom, Služba Božja (Makarska), 19 (1979.), 2, str. 102 –107. * Propovijed u Münchenu na Tijelovo 1978., preveo Martin Kirigin.

Stvaranje i evolucija : kolokvij s papom Benediktom XVI. u Castelu Gandolfu (na traženje učeničkoga kruga priredili Stephan Otto Horn i Siegfried Wiedenhofer, preveli Jacinta Kusić i Zdravko Gavran), Split: Verbum, 2008.)

Sveta Hildegarda iz Bingena (s talijanskoga preveo Ivan Nekić, Split: Verbum, 2014.)

Sveti Pavao (preveo Branko Jozić, Split: Verbum, 2009.)

Svjetlo svijeta : Papa, Crkva i znakovi vremena : razgovor s Peterom Seewaldom (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2010., 2010.2)

Što je kršćanstvo : posljednji spisi (priredili Elio Guerriero i Georg Gänswein, preveo Mladen Parlov, Split: Verbum, 2023.)

Teološki nauk o principima : elementi fundamentalne teologije (s njemačkoga preveo Ivan Ivanda, Rijeka: Ex libris, 2009., 2010.)

U početku stvori Bog : promišljanja o stvaranju i grijehu (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2008.)

U službi istine: članci, predavanja, intervjui (s njemačkoga i engleskoga preveo Tomislav Pervan, Mostar : ZIRAL, 2002.)

Učitelji : oci i pisci prvoga tisućljeća (preveo Branko Jozić, Split: Verbum, 2011.)

Uvod u kršćanstvo: predavanja o Apostolskom vjerovanju (s njemačkoga preveo Ivo Stipičić, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1970., 1972.2, 1988.3, 1993.4, 2002.5, 2007.6, 2017.7)

Verbum Domini = Riječ Gospodnja : postsinodalna apostolska pobudnica Svetoga Oca Benedikta XVI. biskupima, svećenicima, posvećenim osobama i vjernicima laicima o Riječi Božjoj u životu i u poslanju Crkve (s talijanskoga preveo Anto Popović, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2011.)

Vjera – istina – tolerancija: kršćanstvo i svjetske religije (s njemačkoga preveo Stjepan Kušar, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2004.)

Vjera i budućnost (preveo Robert Vukoja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008.)

Zadaća religije u odnosu na sadašnju krizu mira i pravednosti (s njemačkoga prevela Tanja Antić, Svesci Kršćanske sadašnjosti, god. 26 (1992.), br. 1(74), str. 12–17)

Zajedništvo u Crkvi (preveo Ivan Ivanda, Split: Verbum, 2006.)

Zajedno u Kristu : pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj (Zagreb: Glas Koncila : Hrvatska biskupska konferencija, 2012.)

Zvijezda nade : papa hodočasnik u marijanska svetišta (prevela Benedikta Matošević, Zagreb: Naklada Benedikta, 2011.)

Židovski narod i njegova sveta Pisma u kršćanskoj Bibliji / Papinska biblijska komisija (preveo Anto Popović, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2003., Dokumenti, 133).

 Sabrana djela Josepha Ratzingera na njemačkom

U nakladi Herdera iz Freiburga u nizu Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften, koji je priredio Gerhard Ludwig Müller, objavljene su 23 knjige. Niz je zamišljen u 16 svezaka i dijelova svezaka, a u cjelinu nisu uključeni spisi papinstva Benedikta XVI.

1. Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche: Die Dissertation und weitere Studien zu Augustinus und zur Theologie der Kirchenväter, 2011., 792 str.

2. Offenbarungsverständnis und Geschichtstheologie Bonaventuras: Habilitationsschrift und Bonaventura-Studien, 2009., 912 str.

3. Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen: Philosophische Vernunft – Kultur – Europa – Gesellschaft, 1. Teilband, 2020., 576 str.; 2. Teilband, 2020., 496 str.

4. Einführung in das Christentum: Bekenntnis – Taufe – Nachfolge, 2014., 976 str.

5. Herkunft und Bestimmung : Schöpfungslehre – Anthropologie – Mariologie, 2021., 627 str.

6. Jesus von Nazareth : Beiträge zur Christologie, 1. Teilband, 2013., 635 str.; 2. Teilband, 2013., XIX, str. 639–1262.

7. Zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils: Formulierung – Vermittlung – Deutung, 1. Teilband, 2012., 640 str.; 2. Teilband, 2012., XXIII, str. 645–1250.

8. Kirche – Zeichen unter den Völkern: Schriften zur Ekklesiologie und Ökumene, 2010., 691 str.; 2. Teilband, 2010., XXIV, str. 695–1487 str.

9. Glaube in Schrift und Tradition: Zur Theologischen Prinzipienlehre, 2016., 736 str.; 2. Teilband, 2016., 480 str.

10. Auferstehung und Ewiges Leben: Beiträge zur Eschatologie und zur Theologie der Hoffnung, 2012., 766 str.

11. Theologie der Liturgie: Die sakramentale Begründung christlicher Existenz, 2008., 757 str.

12. Künder des Wortes und Diener eurer Freude: Theologie und Spiritualität des Weihesakraments, 2021., 868 str.

13. Im Gespräch mit der Zeit, 1. Teilband, 2016., 458 str.; 2. Teilband, 2016., XV, str. 461–985.

14. Predigten : Homilien – Ansprachen – Meditationen, 1. Teilband, 2019., 712 str.; 2. Teilband, 2019., 640 str.; 3. Teilband, 2019., 872 str.

15. Aus meinem Leben : Autobiographische Texte, 2023., 704 str.

16. Bibliographie und Gesamt-Register [još nije objavljen].

O životu i djelu Benedikta XVI. na portalu Vjera i djela

Ivan Pavao II., Nisi prestajao braniti vjeru, štititi nauku i uobličavati ćudoređe (20.6.2001.), 19. kolovoza 2023.

Snježana Majdandžić-Gladić, Ratzinger-Sarahov refleks i unutarcrkveni teror mainstream medija, 18. svibnja 2020.

Ratko Perić, In memoriam Benediktu XVI.: Dobar boj bio, 1. siječnja 2023.

Ratko Perić, Ratzingerov „Duh bogoštovlja”, 3. siječnja 2023.

Petar Marija Radelj, Učitelj katoličke vjere i ćudoređa, svete uspomene, 7. siječnja 2023.

Stefan Oster, Passauska biskupija oplakuje svoga sina Benedikta XVI., 8. siječnja 2023.

Michael Hofman, Poklisar Evanđelja i čovjek blagih tonova, 8. siječnja 2023.

Athanasius Schneider, Blagoslovljeni, nepokolebljive vjernosti, 9. siječnja 2023.

Robert Sarah, Htio je odgajati istinom i ne prepuštati vjernike vukovima i zabludama, 9. siječnja 2023.

Georg Gänswein, Živio je ljubeći Gospodina do kraja, 10. siječnja 2023.

Stefano Fontana, Usponom Benedikta XVI. u Nebo zemlja ostaje više u mraku, 14. siječnja 2023.

Gerhard Ludwig Müller, Benedikt XVI. bio je sveti Augustin naših dana, 15. siječnja 2023.

Rudolf Voderholzer, Christian Schaller, Franz-Xaver Heibl, Barbara Krämer, Tanja Constien, Joanna Wiesler, Katharina Del Bianco i Sara Reindl, Blagoslov za Crkvu i svijet, 16. siječnja 2023.

Peter Seewald, Obnavljatelj vjere, 16. siječnja 2023.

L. M. i Felipe Perfetti, Je li Benedikt XVI. prikrivao zlostavljanja?, 19. siječnja 2023.

Uredništvo, Objavljena knjiga „Benedikt XVI. učitelj vjere”, 26. siječnja 2023.

Petar Antun Rajič, Učitelj vjere blistava uma i hrabra srca, 28. siječnja 2023.

Petar Marija Radelj, Benedikt XVI. – Učitelj vjere [e-knjiga], 22. srpnja 2023.

Petar Marija Radelj, Benedikt XVI., Crkva i sablazan spolnih zlostavljanja [e-knjiga], 22. srpnja 2023.

Peter Seewald, Brana je propukla, 23. srpnja 2023.

Petar Marija Radelj, Benedikt XVI., Ljubljena Crkvo u Hrvata [e-knjiga], 29. srpnja 2023.

Petar Marija Radelj, O vrlinama Josepha Ratzingera, 18. travnja 2024.

Ratko Perić, Mudar i hrabar učitelj vjere, 19. travnja 2024.

Miroslav Čolić, Papa Benedikt XVI. – trijumf Istine, 19. travnja 2024.

Neki članci o djelima Benedikta XVI. na hrvatskom (kronološki)

Tomislav Ivančić, Joseph Ratzinger, Uvod u kršćanstvo. Predavanja o apostolskom vjerovanju, KS, Zagreb, 1970., Bogoslovska smotra, 41 (1971.), br. 2–3, str. 316–317,

Ivan Fuček, Joseph Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, Obnovljeni Život (Zagreb), 26 (1971.) br. 3.

Ivan Kozelj, Kažnjava li Bog doista grijeh?, Obnovljeni Život (Zagreb), 30 (1975.), br. 1, str. 14–54.

Ante Kusić, Dva pitanja i dva odgovora: Hans Urs von Balthasara – Joseph Ratzinger: Plädoyers, Kösel-Verlag, München (Zašto sam još kršćanin? Zašto ostajem u Crkvi?), Crkva u svijetu (Split), 11 (1976.) 4, str. 377–380.

Aldo Starić, Uz novije teološke rasprave o uskrsnuću mrtvih, Bogoslovska smotra (Zagreb), 51 (1981.), br. 1, str. 31–47.

Petar Bašić, Joseph kard. Ratzinger: Liturgija i glazba, Služba Božja (Makarska), 26 (1986.), br. 3, str. 279–281.

Srećko Bošnjak, Jean-Harve Nicolas, Synthese dogmatique. Preface du Cardinal Ratzinger, Editions universitaires Fribourg, Suisse, Beauchesne Paris, 1986., Bogoslovska smotra (Zagreb), 58 (1988.), br. 4, str. 173–174.

I religija je potrebna pročišćenja : raspra između kardinala Franza Koeniga i Josepha Ratzingera, razgovarao Hansjakob Stehle, s njemačkog prevela Tanja Antić, Svesci (Kršćanska sadašnjost), 26 (1992.), br. 1(74), str. 75–81.

Mato Zovkić, Protkanost Katekizma Svetim pismom, Bogoslovska smotra (Zagreb), 65 (1995.), br. 1, str. 41–57.

Nikola Bižaca, Kršćanstvo, relativizam, religija : Novija razmišljanja kard. Ratzingera i Međunarodne teološke komisije, Crkva u svijetu (Split), 32 (1997.), br. 2, str. 187–195.

Ivan Supičić, Kriza vrednotâ i kultura, Bogoslovska smotra (Zagreb), 71 (2001.), br. 2–3, str. 381–399.

Enes Kulenović, Ratzinger protiv Rawlsa: propast preklapajućega konsenzusa, Politička misao (Zagreb), 40 (2003.), br. 1, str. 55–61.

Tomo Vukšić, Teološki pluralizam i ekumenizam nakon Dominus Iesus, Bogoslovska smotra (Zagreb), 73 (2003.), br. 2–3, str. 395–431.

Željko Tanjić, Jedna Crkva u i iz mnoštava Crkava: Odnos između opće Crkve i partikularnih Crkava u svjetlu rasprave između Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera, Bogoslovska smotra (Zagreb), 74 (2004.), br. 3, str. 759–780.

Anna Maria Grünfelder, »Diferencija« kao povlastica: Feministički ciljevi i katolički nauk, Filozofska istraživanja (Zagreb), 25 (2005.), br. 2, str. 281–293.

Ivan Stošić, Joseph Ratzinger J., Vjera – istina – tolerancija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004., Riječki teološki časopis (Rijeka), 13 (2005.), br. 2(26), str. 597–604.

Jure Šimunović, Vjera, istina i čovjek u spisima J. Ratzingera, Služba Božja (Split), 46 (2006.), br. 1, str. 29–55.

Dušan Moro, Joseph Ratzinger i ekumenizam, Služba Božja (Split), 46 (2006.), br. 4, str. 351–379.

Samir Khalil Samir, Kako se civilizacije susreću: Kako Josip Ratzinger vidi islam, Obnovljeni Život (Zagreb), 61 (2006.), br. 3, str. 367–372.

Zlatko Posavac, O istraživanju povijesti estetike: Problem estetike moderne zapadnjačke kulture s implikacijama što ih nosi hrvatska estetika, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Zagreb), 32 (2006.), br. 1–2 (63–64), str. 69–149.

Šimun Doljanin, Prenošenje vjere i male zajednice, Služba Božja (Split), 46 (2006.), br. 4, str. 444–446.

Jure Brkan, Papa Benedikt XVI. zastupa potrebu primjene principa supsidijarnosti, Crkva u svijetu (Split), 41 (2006.), br. 4, str. 510–518.

Mauro Mantovani, Zašto kršćanstvo može „spasiti“ zapadni identitet?, Kateheza (Zagreb), 29 (2007.), br. 2, str. 158–165.

Franjo Topić, Ima li istine i gdje? Joseph Ratzinger, Vjera – istina – tolerancija. Kršćanstvo i svjetske religije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004., Vrhbosnensia (Sarajevo), 11 (2007.), br. 2, str. 399–402.

Joseph Murphy, „Suradnici vaše radosti“ papa Benedikt XVI. o svećeništvu, Crkva u svijetu (Split), 42 (2007.), br. 2, str. 244–258. * S engleskoga preveo Petar Rajič.

Ivica Raguž, Papa Benedikt XVI. o Crkvi, državi i politici, Bogoslovska smotra (Zagreb), 77 (2007.), br. 2, str. 419–435.

Ivica Žižić, Nove odredbe o ‘starom obredu’: Motu proprio Benedikta XVI. Summorum pontificium, Služba Božja (Split), 47 (2007.), br. 3, str. 299–312.

Ivan Dugandžić, Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.), Isus iz Nazareta, Verbum, Split, 2007., Bogoslovska smotra (Zagreb), 77 (2007.), br. 4, str. 905–910.

Ivan Bodrožić, Benedikt XVI. i apostolska pobudnica Sacramentum caritatis: Glavne hermeneutske odrednice, Služba Božja (Split), 47 (2007.), br. 4, str. 381–408.

Tomo Vukšić, Opća i posebna Crkva u raspravi između Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera, Vrhbosnensia (Sarajevo), 12 (2008.), br. 1, str. 9–27.

Želimir Puljić, Isus iz Nazareta – donositelj Boga: Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Isus iz Nazareta, Verbum, Split, 2007., Vrhbosnensia (Sarajevo), 12 (2008.), br. 1, str. 207–211.

Ivica Raguž, Crkveni pokreti kao Crkva u pokretu: promišljanja o ekleziološkome identitetu crkvenih pokreta, Bogoslovska smotra (Zagreb), 78 (2008.), br. 2, str. 385–403.

Fabio Attard, Uvodni pozdrav, Kateheza (Zagreb), 31 (2009.), br. 1, str. 5–10. * Na kongresu „Preventivni sustav i ljudska prava“ 5. siječnja 2009.

Ante Vučković, Hodočašće i riječ, Crkva u svijetu (Split), 44 (2009.), br. 2, str. 123–126.

Enrico Dal Covolo, Pastoral studenata, Kateheza (Zagreb), 31 (2009.), br. 3, str. 264–269.

Nela Gašpar, Euharistija – izvor, vrhunac i središte kršćanskog života (Benedikt XVI.), Riječki teološki časopis (Rijeka), 35 (2010.), br. 1, str. 37–50.

Luka Tomašević i Ana Begić, Enciklika Caritas in veritate – Ljubav u istini, Služba Božja (Split), 50 (2010.), br. 2, str. 161–183.

Gaetano De Simone, Prema civilizaciji ljubavi: prijedlog društvenog nauka Crkve današnjem svijetu, Kateheza (Zagreb), 32 (2010.), br. 3, str. 219–227.

Franjo Zenko, Aktualnost Petrićeva pokušaja deheleniziranja filozofije i kršćanske teologije, Filozofska istraživanja (Zagreb), 30 (2010.), br. 3, str. 359–374.

Tomo Vukšić, Ekumensko čitanje crkvenih otaca i asimetrično jedinstvo Crkve, Crkva u svijetu (Split), 45 (2010.), br. 3, str. 355–375.

Cesare Bissoli, Odgojna misao Benedikta XVI., Kateheza (Zagreb), 32 (2010.), br. 4, str. 319–333.

Boris Vulić, Antonio Staglianò, Madre di Dio. La mariologia personalistica di Joseph Ratzinger, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2010., 110 str., Diacovensia (Đakovo), 19 (2011.), br. 1, str. 159–161.

Anđela Jeličić, Papa Benedikt XVI.: Svjetlo svijeta. Papa, Crkva i znakovi vremena, Zagreb, 2010., Rijeka, 16 (2011.), br. 1, str. 99–103.

Rudi Paloš, Neumorni pozivi pape Benedikta XVI. na osobno otkrivanje smisla života, Kateheza (Zagreb), 33 (2011.), br. 1, str. 76–84.

Hrvoje Relja, Aspekti filozofije globalizacije u enciklici Caritas in veritate, Filozofska istraživanja (Zagreb), 31 (2011.), br. 1, str. 101–108.

Josip Grbac, Svjetlo svijeta: Papa, Crkva i znakovi vremena: razgovor s Peterom Seewaldom, Riječki teološki časopis (Rijeka), 37 (2011.), br. 1, str. 209–214.

Anto Popović, Verbum Domini – Riječ Gospodnja: prikaz postsinodalne pobudnice pape Benedikta XVI., Bogoslovska smotra (Zagreb), 81 (2011.), br. 2, str. 397–422.

Ivan Šaško, Benedikt XVI u Hrvatskoj, Obnovljeni Život (Zagreb), 66 (2011.), br. 2, str. 147–150.

Rudi Paloš, Benedikt XVI. i mladi: Ususret Svjetskom danu mladih u Madridu 2011., Kateheza (Zagreb), 33 (2011.), br. 2, str. 166–177.

Slavko Zec, Povrede crkvene stege i javnoga reda tri posebne ovlasti Kongregacije za kler, Riječki teološki časopis (Rijeka), 38 (2011.), br. 2, str. 379–402.

Ivan Golub, „Kardinal Ratzinger mogao bi biti papa. Dobar papa“ : sjećanja i predosjećanja, Bogoslovska smotra (Zagreb), 81 (2011.), br. 4, str. 989–1010.

Emilio Alberich, Kateheze Svetog Oca Benedikta XVI.: Spomen i svjedočanstvo života Crkve, Kateheza (Zagreb), 34 (2012.), br. 1, str. 5–22.

Fabio Attard, Crkva i pastoral mladih danas. Ususret Svjetskom danu mladih 2013., Kateheza (Zagreb), 34 (2012.), br. 1, str. 23–46.

Ivo Balukčić, Masmediji u novoj evangelizaciji, Vrhbosnensia (Sarajevo), 16 (2012.), br. 1, str. 125–141.

Dario Galić, Joseph Ratzinger o otajstvu utjelovljenja, Spectrum (Zagreb), 45 (2012.), br. 3–4, str. 128–144.

Emilio Marin, Papa Benedikt XVI. nasljednik blaženog Ivana Pavla II. i francuski akademik: hodočasnik u Hrvatsku, Kačić, 44–45 (2012.–2013.), str. 45–64.

Nela Gašpar, »Dati prvenstvo pitanju o Bogu« – radi čovjeka, Bogoslovska smotra (Zagreb), 83 (2013.), br. 1, str. 9–14.

Josip Blažević, Imperativ „oblikovanja savjesti“ u govorima pape Benedikta XVI. prigodom njegova pohoda Hrvatskoj, Bogoslovska smotra (Zagreb), 83 (2013.), br. 1, str. 53–73.

Marinko Vidović, Djetinjstvo Isusovo, Split, 2012., Crkva u svijetu (Split), 48 (2013.), br. 1, str. 125–133.

Ante Vučković, Kako je Benedikt XVI. Zapadu pokazao njegovo lice?, Crkva u svijetu (Split), 48 (2013.), br. 2, str. 139–142.

Marijo Volarević, Slika žene u „starom feminizmu“ i u novom feminizmu Ivana Pavla II. i Benedikta XVI., Obnovljeni Život (Zagreb), 68 (2013.), br. 1, str. 51–63.

Richard Pavlić i Nikola Prša, Euharistija – naše udioništvo u otajstvu novog života prema Benediktu XVI., Riječki teološki časopis (Rijeka), 41 (2013.), br. 1, str. 231–256.

Ivica Raguž, Neki vidovi teologije vjere Tome Akvinskoga, Diacovensia (Đakovo), 21 (2013.), br. 2, str. 285–307.

Nedjeljka s. Valerija Kovač, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., doktorski rad, Zagreb, 2013.; Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2014.

Felix Wilfred, O odstupanju pape Benedikta XVI., s engleskoga preveo Zoran Grozdanov, Concilium (Hrvatsko izd.), 49 (2013), br. 2, str. 166–172.

Xabier Pikaza, J. Ratzinger/Benedikt XVI., Isusovo djetinjstvo, sa španjolskoga preveo Roman Karlović, Concilium (Hrvatsko izd.), 49 (2013.), br. 3, str. 172–183.

Niko Ikić, Odnos autoriteta primata i episkopata: Teološki pogled u svjetlu Drugoga vatikanskog koncila i doprinosa nekih teologa, Bogoslovska smotra (Zagreb), 83 (2013.), br. 2, str. 263–286.

Ivan Antunović i Ivan Petrović, U prilog induktivnoj metodi u homiliji, Obnovljeni Život (Zagreb), 68 (2013.), br. 2, str. 225–235.

Anton Tamarut, Kako ponovno otkriti ljepotu i radost vjere, Bogoslovska smotra (Zagreb), 83 (2013.), br. 3, str. 577–599.

Milan Gelo, Pojam istine u misli Josepha Ratzingera: Istina kršćanstva, Spectrum (Zagreb), 46 (2013.), br. 1–4, str. 49–69.

Ivan Golub, Odreknuće pape Benedikta XVI., Bogoslovska smotra (Zagreb), 84 (2014.), br. 1, str. 149–155.

Veronika Nela Gašpar i Martin Kajtazi, Benedikt XVI. o vjeri, razumu i smislu kršćanskog života, Riječki teološki časopis (Rijeka), 44 (2014.), br. 2, str. 463–490.

Nedjeljka Valerija Kovač, Teološke odrednice mariologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., Crkva u svijetu (Split), 49 (2014.), br. 3, str. 279–294.

Jan-Heiner Tück, Communio-primat od Benedikta XVI. do Franje: promišljanja o Petrovoj službi u trećem tisućljeću, preveo Ivan Ivanda, Communio (Zagreb), 40 (2014.), br. 120, str. 47–58.

Elvis Ražov, Ratzingerovo razumijevanje „egzodusa“ i dva pokušaja „povratka“, Obnovljeni Život (Zagreb), 70 (2015.), br. 1, str. 85–99.

Bojan Bijelić, Joseph Ratzinger, Duh liturgije, Obnovljeni Život (Zagreb), 70 (2015.), br. 1, str. 132.

Valerija Nedjeljka Kovač, Joseph Ratzinger / Benedikt XVI. – trajnost njegove teološke poruke, Bogoslovska smotra (Zagreb), 85 (2015.), br. 1, str. 287–290.

Boris Vulić, Kršćansko bratstvo kao spašenost i ujedinjenost, Diacovensia (Đakovo), 23 (2015.), br. 1, str. 71–88.

Bernarda Horvat, Kategorije opće i partikularno u ekleziologiji II. Vatikanskog koncila i kanonističkom govoru, Vrhbosnensia (Sarajevo), 19 (2015.), br. 2, str. 429–449.

Rafko Valenčič, Temeljna kulturna obilježja našeg vremena i prostora, Riječki teološki časopis (Rijeka), 46 (2015.), br. 2, str. 301–316.

Zdravko Perić, Problematiziranje relativizma u povijesnom, ali i suvremenom kontekstu, Obnovljeni Život (Zagreb), 71 (2016.), br. 2, str. 167–179.

Stjepan Baloban, Milosrđe i pravednost u socijalnom nauku Crkve, Riječki teološki časopis (Rijeka), 49 (2017.), br. 1, str. 19–36.

Franjo Topić, Benedikt XVI., Posljednji razgovori s Peterom Seewaldom: Prilozi za portret Benedikta XVI., Vrhbosnensia (Sarajevo), 21 (2017.), br. 2, str. 513–520.

Edvard Punda, Dijaloško usmjerenje Crkve u nauku i djelovanju postkoncilskih papa, Bogoslovska smotra (Zagreb), 87 (2017.), br. 3, str. 617–634.

Valerija Nedjeljka Kovač i Emanujila Oksana Vishka, Ekumenski dijalog s pravoslavljem prema Josephu Ratzingeru i ruskopravoslavna perspektiva ekumenizma s katolicima, Crkva u svijetu (Split), 52 (2017.) 4, str. 592–611.

Manfred Spieker, Tihi prorok: Benedikt XVI. i katolički socijalni nauk, preveo Ivan Ivanda, Communio (Zagreb), 43 (2017.), br. 129, str. 115–123.

Ilija Marković, Izmjene kanona Zakonika kanonskog prava iz 1983.: Od motu proprija Ad tuendam fidem do motu proprija Magnum principium, Vrhbosnensia (Sarajevo), 22 (2018.), br. 1, str. 117–151.

Vladimir Jelkić, Pojam savjesti od Grka do Nietzschea, Filozofska istraživanja (Zagreb), 38 (2018.), br. 1, str. 195–203.

Ivan Ivanda, Teologija križa Benedikta XVI., Communio (Zagreb), 44 (2018.), br. 132, str. 128–144.

Martina Ana Begić, Izabrani hrvatski teolozi o fatimskim ukazanjima s osobitim osvrtom na teološki doprinos Josipa Mlinarića, Bogoslovska smotra (Zagreb), 88 (2018.), br. 2, str. 437–453.

Emanuel Petrov, Pape s početka trećeg tisućljeća i njihov odnos prema smrtnoj kazni, Služba Božja (Split), 59 (2019.), br. 1, str. 73–96.

Dinko Aračić, Mariologija Josipa Ratzingera, Služba Božja (Split), 59 (2019.), br. 1, str. 109–114.

Božo Goluža, Pouke i misli velikoga Ratzingera, Mostar: Crkva na kamenu, 2019.

Boris Vulić, Marija, Kristova majka, u svjetlu jedinstva i harmonije Svetoga pisma u misli J. Ratzingera / Benedikta XVI., Diacovensia (Đakovo), 27 (2019.) 3, str. 453–474.

Stjepan Baloban, Glas savjesti u kompleksnosti političkog i gospodarskog života, Bogoslovska smotra (Zagreb), 89 (2019.), br. 3, str. 701–721.

Richard Pavlić, Duhom ispunjeni evangelizatori, Diacovensia (Đakovo), 27 (2019.), br. 4, str. 689–702.

Marko Dokoza, Teologija liturgije – pristup, kritike i prijedlozi Josepha Ratzingera, Spectrum (Zagreb), 53 (2020.), br. 1, str. 5–16.

Nediljko Ante Ančić, Dva krila ljudskog duha: Crtice u povodu dvadest godina Fides et ratio, Bogoslovska smotra (Zagreb), 90 (2020.), br. 1, str. 143–160.

Ante Bekavac, Robert Sarah – Joseph Ratzinger / Benedikt XVI., Iz dubine naših srca, Verbum, Split, 2020., 143 str., Bogoslovska smotra (Zagreb), 90 (2020.), br. 2, str. 463–468.

Christian Schaller, Otvoriti sadašnjosti – sačuvati za budućnost. Zadaci i ciljevi Instituta Pape Benedikta XVI. u službi teologije Josipa Ratzingera / Benedikta XVI., Služba Božja (Split), 60 (2020.), br. 2, str. 174.

Bruno Diklić i Boris Vulić, „Psallite sapienter“ (Ps 47, 8b) : teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji, Služba Božja (Split), 61 (2021.), br. 3, str. 287–315.

Boris Vulić, Odnos sveopćeg i kršćanskog bratstva u svjetlu enciklike Fratelli tutti, Vrhbosnensia (Sarajevo), 26 (2022.), br. 2, str. 245–269.

Emanuel Petrov i Marijo Volarević, Pitanje dostojanstva i svećeničkog ređenja žena u nauku papa trećega tisućljeća, Crkva u svijetu (Split), 57 (2022.), br. suppl. 1, str. 45–64.

Milan Hodžić, Joseph Ratzinger – papa emeritus Benedikt XVI., Kaštela: Matica hrvatska, Ogranak Kaštela, 2022.

Tihomir Cipek, Demokršćanstvo i država, u: Demokršćanstvo: izvori, postignuća i perspektive: zbornik radova, ur. Jakov Žižić i Jerko Valković, Zagreb: Glas Koncila i Hrvatsko katoličko sveučilište, 2022., str. 21–44 (Böckenförde – Habermas – Ratzinger).

Nedjeljka Valerija Kovač, Sveti Bonaventura kao teološki nadahnitelj Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. Objava, povijest i eshatologija, Bogoslovska smotra (Zagreb), 92 (2022.), br. 5, str. 872.

Hrvoje Kalem, Petar Marija Radelj (prir.), Benedikt XVI., učitelj vjere (Varaždinske Toplice: Tonimir, 2023.), Vrhbosnensia (Sarajevo), 27 (2023.), br. 1, str. 128–131.

Nedjeljka Valerija Kovač i Josip Vrsaljko, Ambivalentnost recepcije Drugoga vatikanskoga koncila u svjetlu prosudbe Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., Diacovensia (Đakovo), 31 (2023.), br. 1, str. 75–97.

Josip Knežević, Ministerijalno svećeništvo kao eshatološki znak, Vrhbosnensia (Sarajevo), 27 (2023.), br. 2, str. 315–319. * Prikaz knjige: Giuseppe Fazio, Il sacerdozio ministeriale segno escatologico. Una riflessione di E. Schillebeeckxe J. Ratzinger (Città di Castello: Cittadella editrice Assisi, 2021.), 443 str.

Georg Gänswein i Saverio Gaeta, Samo istina : moj život uz Benedikta XVI., preveo Mladen Parlov, Split: Verbum, 2023.

Mladen Parlov, Kriza duhovnosti ili duhovnost za krizne situacije, Bogoslovska smotra (Zagreb), 93 (2023.), br. 3, str. 457–475.

Tonči Matulić, Fenomen seksualnog zlostavljanja u Crkvi: od zataškavanja do priznanja i zaštite žrtava, Nova prisutnost (Zagreb), 22 (2024.), br. 1, str. 5–26.

Tomislav Pervan, Joseph Ratzinger – čovjek poslan od Boga, portal Mi, 19. travnja 2024.