Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Klikom na odabrano liturgijsko vrijeme pa na naslov otvaraju se poveznice na prijedloge za liturgijsko pjevanje toga dana. Baza notnih materijala za cijelu liturgijsku godinu može se pronaći ovdje.

Godina A

Godina B

Godina C

+