Petak, 20 svibnja

Prikazanje Gospodinovo u Hramu – memory