Petak, 30 srpnja

Prikazanje Gospodinovo u Hramu – memory