Puhač stakla


Baviti se izradom staklenih proizvoda
na klasičan način puhanjem,
vrlo je zahtjevan i težak posao.
Hoće se ne samo umješnost,
nego i snažna pluća i moćan dah,
kao i velika otpornost na toplinu
u blizini užarenih peći.
Iz užarene staklene mase
valja izvući određenu količinu
dajući joj potom željeni oblik,
bilo da je riječ o čaši ili vazi,
boci ili nekom drugom predmetu.
Ako sebe kao ljude uspoređujemo
s predmetima do kraja oblikovanima,
onda nam je izrada stakla predložak.
Kako bismo postali istinski ljudi,
božanskih dimenzija i oblika,
neophodan je onaj nebeski Puhač
koji nas obrađuje dahom svoga Duha.
Samo on nas izvlači iz mase bezličnosti
dajući nam oblik potpuno sukladan
vječnoj Očevoj namisli, to jest
oblikujući biće na sliku Božju.