»Jaram je moj sladak i breme moje lako.« (Mt 11,30)

Radni listovi i nastavni materijali za srednjoškolski Vjeronauk

Interni digitalni materijali, prezentacije, radni listovi, online kvizovi…

PRVI RAZRED

 
Digitalni materijali:
1. Uvod u nastavni plan i program
I. U POTRAZI ZA SMISLOM ŽIVOTA  
2. U vrtlogu svijeta i života
3. Upoznaj samoga sebe
4. Smisao i besmisao života
5. Kršćanska vjera kao odgovor na traženje smisla
6. Živjeti kao protagonist
II. ČOVJEK KAO RELIGIOZNO BIĆE  
7. Vjera – iskonska ljudska potreba
8. Čovjek je po naravi religiozno biće
9. Razvoj religije
10. Politeističke religije
11. Židovstvo
12. Kršćanstvo
13. Islam
14. Brojne religije, ali samo jedan Krist
15. Ponavljanje gradiva
16. Provjera znanja
III. KRŠĆANSKA OBJAVA I SVETO PISMO  
17. Kršćanska Objava i njezino prenošenje

18. Sveto Pismo – pisana riječ Božja:

19. Svetopisamski govor o Bogu
20. Sveto Pismo u životu kršćana
21. Ponavljanje
IV. ISUS KRIST – VRHUNAC OBJAVE  
22. Isus – povijesna osoba
23. Isusov lik
24. Navještaj kraljevstva Božjega
25. Isusovo otkupiteljsko djelo
26. Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek
27. Zajedništvo s Kristom
28. Ponavljanje
V. TAJNA STVARANJA – GOVOR ZNANOSTI I GOVOR VJERE  
29. Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta
30. Posebnost biblijskog govora o stvaranju
31. Stvaranje u Bibliji
32. Odnos vjere i znanosti
33. Ponavljanje gradiva
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena  
   

DRUGI RAZRED

 
Digitalni materijali
1. Uvod u nastavni plan i program
I. SLOBODA – IZBOR I ODGOVORNOST  
2. Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti
3. Sloboda i odgovornost
4. Moć Isusove slobode
5. Ususret drugome
6. Bijeg od slobode
7. Izbor trajnih vrjednota
II. ŽIVOT S CRKVOM I U CRKVI  
8. Otajstvo Crkve

9. Darovi milosnoga života i zajedništva

10. Euharistija – izvor i vrhunac života i poslanja Crkve
11. Karizme u Crkvi
12. Redovite službe u Crkvi
13. Jedna Crkva u mnoštvu Crkava
14. Blažena Djevica Marija – uzor vjere i Majka Crkve
15. Ponavljanje gradiva
16. Provjera znanja
III. ZAJEDNICA KOJA OSLOBAĐA I SLUŽI: POVIJEST CRKVE  
17. Susret s antičkim svijetom
18. Polaganje kršćanskih temelja (kršćanstvo u ranom srednjem vijeku)
19. Svjetla i sjene srednjega vijeka
20. Procvat kršćanstva
21. Ponavljanje
22. Crkva u doba humanizma
23. Crkva u doba reformacije – vrijeme dubokih podjela
24. Crkva i moderno doba
25. Crkva pred promjenama suvremenog svijeta
26. Ponavljanje
IV. S CRKVOM NA PUTU VJERE I SLOBODE – MOLITVA, SLAVLJE, SVJEDOČENJE  
27. Izrazi vjere i štovanja Boga
28. Liturgijska godina, liturgijski prostor,  liturgijsko posuđe, liturgijske boje, liturgijsko ruho i liturgijske knjige 
29. Kršćanska molitva
30. Krunica i časoslov
31. Slavljenje vjere u zajedništvu
32. Dragovoljstvo kao oblik služenja
33. Ponavljanje
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena  
   

TREĆI RAZRED

 
Digitalni materijali
1. Uvod u nastavni plan i program
 I. KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA  
2. Čovjek kao stvorenje i slika Božja
3. Isusov put je put kršćana
II. ČOVJEK – MORALNO BIĆE  
4. Čovjek – polazište etičkog razmišljanja
5. Kriteriji dobra i zla
6. Odnos vjere i morala
7. Savjest – norma etičkog djelovanja
8. Kršćanska savjest u pluralnom društvu
9. Ponavljanje
III. LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU – TEMELJI KRŠĆANSKE MORALNOSTI  
10. Kristocentričnost morala
11. Objavljeni zakon
12. Znakovi ljubavi prema Bogu
13. Zlo i grijeh u čovjeku i u svijetu
14. Evanđeoski zakon ljubavi
15. Ponavljanje
16. Provjera znanja  
IV. “MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH”  
17. Čovjek – žena i muškarace
18. Brak i obitelj
19. Ženidba – sakrament ljubavi i zajedništva
20. Odgovorno roditeljstvo
21. Ponavljanje
V. DOSTOJANSTVO LJUDSKOG ŽIVOTA  
22. Svetost ljudskog života

23. Život – Božji dar

24. Pobačaj
25. Umjetna oplodnja
26-27. Genetički inženjering i transplantacija
28. Patnja, bolest i eutanazija
29. Sakrament bolesničkog pomazanja
30. Ponavljanje
VI. ŽIVJETI U ISTINI  
31. Hoditi u istini
32. Istina će vas osloboditi
33. Ponavljanje  
34. Provjera znanja  
35. Zaključivanje ocjena  
   

ČETVRTI RAZRED

 
Digitalni materijali
1. Uvod u nastavni plan i program
I. SUVREMENI ČOVJEK PRED PITANJEM BOGA  
2. Izazov nevjere
3. Suvremena religioznost i njezina pitanja
4. Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost
5. Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu
6. Dokazi o Božjem postojanju
7. Ponavljanje  
II. BIBLIJSKA SLIKA BOGA I ISKUSTVO BOGA  
8.-9. Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta
10. Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta
11. Ponavljanje
12. Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti
13. Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga
14.-15. Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere
16. Provjera znanja
III. LJUDSKI RAD I STVARALAŠTVO  
17. Čovjek kao sustvaratelj
18. Kršćansko vrjednovanje rada
19. Zahtjevi pravde i solidarnosti
20. Etika poslovanja
21. Briga za opće dobro
22. Ponavljanje
IV. IZAZOVI ZNANSTVENO-TEHNIČKOG NAPRETKA  
23. Budućnost i moć znanja
24. Globalizacija i informatizacija
25. Znanost i poboljšanje ljudskog života
26. Briga za okoliš
27. Zajedništvom do napretka
V. KRŠĆANSKA NADA U BUDUĆNOST  
28. Očekivanja budućnosti i odnos prema vremenu
29. Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Svetom pismu
30. Čovjek pred pitanjem smrti i kršćanska nada u novi život
31. Ponavljanje
32. Zaključivanje ocjena