Redovito crkveno učiteljstvo [video]


Čuli ste da je rečeno: “Katolik papu mora slušati samo kad papa govori ex cathedra, a biskupe mora slušati samo kad su u pitanju dogme”, a Lectio Brevis vam kaže: “To je pogrešno.” Saznajte o čemu se radi!

Ispravno ste čuli da je papa, kad govori ex cathedra, nezabludiv. To papa ne čini često, pa kažemo da je to primjer izvanrednog papinog naučavanja. Drugim riječima, nije svaka papina izjava nezabludiva. Također ste ispravno čuli da su biskupi i papa nezabludivi kad su okupljeni na ekumenskom saboru. I opet se to ne događa često pa se u ovih dvije tisuće godina to dogodilo samo dvadeset i jedan put tako da opet govorimo o izvanrednom učiteljstvu.

Sad dolazimo do prve stvari koju možda nikad niste čuli! Naime, postoji još jedan način nezabludivog naučavanja, a to je redovito učiteljstvo.

Redovito učiteljstvo je ono što redovito, svakodnevno, često vidimo, čujemo i čitamo od naših biskupa i pape. Konkretno, biskupi i papa su nezabludivi kad raspršeni po svijetu, autentično naučavajući, zajedno drže da se nešto, u pitanjima vjere i morala, ima držati. Kao primjer možemo navesti to da katolik mora ljubiti neprijatelje ili da je prirodno planiranje moralno ispravno, a eutanazija nije. Iako nećete moći uprti prstom u neki koncili niti papino naučavanje ex cathedra da pronađete taj nauk, znate da je to nezabludiv nauk Crkve zbog toga što vas tako uči Objava i redovito naučavanje učiteljstva. Ukratko, tko bi rekao da katolik ne mora ljubiti neprijatelje ili da je eutanazija moralno dopustiva bio bi heretik!

Sada znate i to, ali evo o čemu se još rijetko priča! Biskupi i papa mogu nešto naučavati na koncilu ili redovitim putem, a da pritom ne žele taj nauk definirati kao obvezatan, odnosno nezabludiv. Najčešće se kaže da se onda tu radi o autentičnom, ali ne-nezabludivom naučavanju. Makar je samo autentično, ne možete ga ignorirati. Primjerice, lokalni biskup ne može sam nezabludivo ništa proglasiti, ali ipak u relativno visokoj mjeri biskupovo naučavanje obvezuje njemu povjeren dio Božjeg naroda. Također, pape često naučavaju, ali ipak ne čine to uvijek nezabludivo. To doduše ne znači da vi papine dokumente možete ignorirati jer eto, nisu nezabludivi. Naprotiv, u tom ste slučaju dužni dati barem posluh volje i uma te prianjati uz taj autentični ne-nezabludiv nauk.

Puno smo toga rekli u relativno kratkom vremenu pa evo jedan shematski prikaz koji će vam pomoći. Crkveno se učiteljstvo dijeli na izvanredno i redovito te nezabludivo i ne-nezabludivo, tj. autentično.