Rizničarka

Ivan Rupnik, Marija


U mnogim ustanovama
u kojima postoji imovina,
bilo nekretnine ili pokretnine,
bilo neke druge vrijednosti,
postoji osoba određena
da upravlja, čuva i vodi.
Štoviše, i na razini države
postoje rizničari ili rizničarke
zaduženi za upravljaje imovinom
od najvećeg javnog značaja.
Ne čudi onda što je i dobri Bog,
razboriti upravitelj nebeskog blaga,
kad je odlučio dati ljudima
bogatstvo i obilje svoga srca,
najprije pronašao rizničarku
kojoj će to blago povjeriti.
U srcu Nazaretske Djevice
pripravio je dostojno mjesto
u koje je položio blago svoga života
– ljubljenoga jedinorođenoga Sina.
Ona ga je kao odgovorna rizničarka
primila s neizrecivom ljubavlju,
premda u krhko ljudsko tijelo.
Zahvaljujući riznici njezina srca
među nama se je nastanilo
obilje Božje milosti i dobrote.
U ove svete dane išečkivanja
i proslave Spasiteljeva rođenja,
ako i sami želimo primiti
to neprocjenjivo obilje,
pođimo do Božje Rizničarke.
Ona će nas obdariti darom
utjelovljenoga Božjeg Sina,
a mi ga od nje primimo
kao najveće blago našega života.