Skip to content

Šesta vazmena nedjelja (A) – komentar evanđelja

JA ĆU MOLITI OCA I ON ĆE VAM DATI DRUGOGA BRANITELJA

Iv 14,15-21

“Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.  I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.” 


PIŠE: Alberto MAGGI


Po prvi puta u Ivanovu evanđelju Isus traži ljubav prema njemu samom. Ali to čini samo nakon što je do kraja očitovao svoju sposobnost ljubavi, učinivši se slugom za svoje – nakon što im je oprao noge.

Isus kaže: „Ako me ljubite“ – dakle, po prvi puta traži ljubav prema sebi – „zapovijedi ćete moje čuvati“. Postoji samo jedna jedina zapovijed koju je Isus dao svojim učenicima i to za vrijeme posljednje večere – ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, odnosno kao što ih je on služio. Stoga Isus kaže: „Ako me ljubite, služite jedni druge“.

Isus ne traži ljubav s obzirom na njega samoga nego ta ljubav prema njemu je ljubav koja se prenosi na druge u služenju. Prema tome, kao odgovor na tu ljubav, Isus naviješta da će moliti Oca „i on će vam dati drugoga Branitelja“ – grčki izraz kojega nije lako prevesti a znači „onaj koji dolazi u pomoć, onaj koji pomaže, koji brani“ – zaštitnik. Ne radi se o imenu Duha nego o njegovoj službi. Isus, dok bijaše živ, on sâm bijaše pastir koji je štitio svoje stado te bijaše spreman za njega i život dati. Sada, kada ga više nema, to će činiti njegov Duh.

A to će biti jedna prednost. Naime, reče Isus: „da bude s vama zauvijek“. Dok Isus nije mogao zauvijek ostati sa svojim učenicima, njegov će Duh biti zauvijek u njegovoj zajednici. Činjenica da ostaje zauvijek znači da djelovanje tog Duha ne biva u opasnim trenucima ili teškim situacijama nego im prethodi. To kršćanskoj zajednici daje potpunu sigurnost i spokoj. Tog Duha Isus opisuje kao „Duha Istine“ – istina je ljubav koja postaje služenje – „kojega svijet ne može primiti“.

Svijet je sistem moći, vlasti koja nije u skladu s ljubavlju koja postaje služenje. Doista, kaže: „jer ga ne vidi i ne poznaje“. U ovom evanđelju, oni koji ne poznaju Isusa, oni koji ne poznaju Oca – to su religiozne vlasti. Tko živi u svijetu moći, vlasti uopće ne može shvatiti što znači ljubav koja postaje služenje. A to je Bog!

Vi ga poznajete jer kod vas ostaje“. Evanđelista koristi isti glagol za Duha koji ostaje u Isusu. „i u vama ja“. Kao što Duh ostaje u Isusu, tako i taj Duh ostaje u zajednici vjernika. Zatim, Isus daje jednu sigurnost – naviještajući svoju smrt – „Neću vas ostaviti kao siročad: doći ću k vama“. Ne radi se o njegovoj odsutnosti nego o još intimnijoj prisutnosti. „Još malo i svije me više neće vidjeti“ – svijet moći, vlasti neće ga više fizički vidjeti – „no vi ćete me vidjeti“. Što to znači? Sklad s Isusovim životom čini ga prisutnim, živim i živućim unutar njegove zajednice.

jer ja živim i vi ćete živjeti“. Tko u svom životu hrani druge, uvijek će doživljavati onoga koji se učini kruhom da bi druge hranio. „U onaj ćete dan“ – dan njegove smrti i izljeva Duha  – „spoznati da sam ja u Ocu svom “ – u punini božanskog stanja – „i vi u meni i ja u vama“.

Ostvaruje se ono što je evanđelista od početka navijestio: Bog je ljubav koji traži da bude primljen kako bi se stopio s ljudima i dao im svoju sposobnost ljubavi čime zajednica postaje jedino vidljivo svetište u kojem sjaji Božja ljubav. U zajednici vjernika Bog preuzima ljudski lik a ljudi preuzimaju božanski.

Zaključuje Isus: „Tko ima moje zapovijedi“ – ističe da su njegove zapovijedi a ne one Mojsijeve. Jedina zapovijed  – ostvarenje zapovijedi ljubavi koja se pretvara u služenje – za Isusa je važnija od svih ostalih (Mojsijevih) zapovijedi. „i čuva ih, taj me ljubi“.

Dakle, ljubav prema Isus nije usmjerena prema njemu kao osobi nego prema drugima u ostvarenju zapovijedi to jest u vlastitom poosobljenju Isusovih vrijednosti dopuštajući da se božansko u njima sve više razvija. To je sklad ljubavi Božje i ljudi te ljudi s Bogom.

Zaključak: „a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati“. Isus, dakle potvrđuje, da – ukoliko se ostvaruje taj dinamizam primljene ljubavi koja se pretvara u služenje – zajednica će biti jedino svetište u kojem se očituje Očeva ljubav. Što veći bude odgovor ljudi živeći takvu ljubav prema drugima, to će veći biti Očev odgovor novim izljevom Duha i novom sposobnošću ljubavi prema svojima.


Prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

6. vazmena nedjelja (A) – komentar evanđelja... Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja Iv 14, 15-21 "Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.  I ja ću moliti Oca i...
Osposobljeni za cjelovitu ljubav – razmišlja... Svi ćemo se složiti da je ljubav najvažniji sadržaj života. Nema čovjeka kojemu nije primarni cilj, smisao i plan: ljubiti i biti ljubljen. Lj...
6. vazmena nedjelja (A) – homilija Uvod i pokajnički čin Što je sveto i što je svetinja? Neki će se zaklinjati da je njihov nogometni klub svetinja. Za drugoga će to biti...
6. vazmena nedjelja (A) – nacrt za homiliju Snimio: Igor Brautović Uvod i pokajnički čin Slavimo svetu misu, ponosimo se svetim krštenjem, Knjigu Božje riječi nazivamo Svetim Pismom...
Šesta vazmena nedjelja (A) Dj 8,5-8.14-17 Nakon Stjepanovog pogubljenja, novozaređeni đakoni i helenistički judeokršćani uslijed progona napuštaju Jeruzalem (8,1) i pronose Rij...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!