»Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.« (Rim 14,9)

Simboli [video]

Sa simbolima se susrećemo svakodnevno. Simbol je znak, oznaka, brojka, piktogram koji ili označuje neki pojam ili na nj podsjeća, znak koji sugerira nešto drugo od primarne predodžbe preko srodnosti, asocijacije ili sličnost. Kršćanstvo ima svojih simbola, a više o njihovu bogatu značenju možete saznati u videozapisu.