»Svi smo jednim Duhom napojeni.« (1 Kor 12,13)
Shadow

Smisao i besmisao života


Život se ponekad može činiti besmislenim, teškim i praznim. No, ljepota vjere i jest ponajviše u tome da traži i pronalazi puteve smislenosti života, razvija nadu i usavršuje se u ljubavi. Zato se pred svakog čovjeka, barem u teškim i kriznim situacijama, stavljaju neka pitanja na koja će teško moći dati cjelovite odgovore. Neka od takvih pitanja našla su svoje mjesto u učenju određenih filozofa ili mislilaca, kao što su npr. stoici, hedonisti, epikurejci, nihilisti, maniheisti, ateisti, antiteisti itd. Njihov pogled na život obično je pesimističan i beznadan, ili je pak tek racionalno određen kao vid umrtvljenja osjećaja, koji će imati zadatak umanjiti svaki vid moguće patnje.

Kršćanstvo nudi sasvim drukčiji pogled na smisao života. Besmisao i beznađe mogu izazivati grijeh i grešna stanja, koja čovjeka stavljaju u nemir i sukob sa savješću po kojoj nam Bog progovara, ali s druge strane smisao života crpi se u Božjoj ljubavi i u Kristovu bezgraničnom čovjekoljublju, koje je išlo sve do samooplijenjenja. Upravo u tom Kristovu otajstvu otkupljenja, a posebno u činjenici da je i sam Bog, utjelovljena Druga Božanska Osoba, podnijela teške muke primivši na sebe križ, leži najdublji smisao svake čovjekove patnje. Kao što je Otac uskrisio Sina po njegovoj poslušnosti do smrti na križu, tako smo i mi pozvani imati nadu u vječni život.

Uz temu “Smisao i besmisao života”, kao dijelu gradiva namijenjenoga za nastavu Katoličkoga vjeronauka u 1. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga:


Prilozi
1
2
3
4
5
6

Ostali materijali za nastavu Vjeronauka u 1. razredu srednje škole:

Radni materijali za 1. razred
1
2

Svi objavljeni materijali, za sva četiri godišta:

Svi radni materijali
1

Filozofska i teološka promišljanja o smislu života